Sakarya Meydan Savaşı

Sakarya Meydan Savaşı

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı içinde yer alan savaşlardan biridir. Yunan Ordusu, Kütahya-Eskişehir muhaberelerinden bir süre sonra hazırlıklarını tamamlayarak, 23 Ağustos 1921 sabahı Yunan Ordusu'nun Sakarya ırmağının doğusunda bulunan Türk savunma alanlarına saldırısıyla başladı. Savaş 100 km'lik bir alana yayıldı. Harekat, düşmanın mevzi içindeki kritik hedefleri ele geçirme arzusu, ve Türk kuvvetlerinin de bunları elde tutmak istemesinden dolayı karşı harekatlar biçiminde sürdü. Sakarya ırmağının doğusunda çok şiddetli çarpışmalar oldu. Yunan saldırılarına karşı ağır kayıplar verildi.Yunan kuvvetleri önemli mevzilerimizi ele geçirerek Polatlı’ya kadar yaklaştılar. Bazı yerlerde Türk savunma hatları bölündü, askeri birlikler arasında bağlantı koptu. Yunan taarruzu başarılı bir şekilde gelişti. Türk ordusu yer yer geri çekilmek zorun da kaldı.

26 Ağustos gününde tırmanan savaşlarda Mustafa Kemal Paşa Türk milletini başarıya götüren, ülke savunmasını şu şekilde ifade etmiştir: 'Hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı milletin kanı ile sulanmadıkça bırakılamaz'. Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği bu söz vatanın her karış toprağı için can vermeyi emrediyordu. Bu emri alan her birlik, her asker, vatan toprağını sonuna kadar savunmaya başladı. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir; fakat, küçük büyük her birlik durabildiği noktadan yeniden düşmana karşı cephe oluşturup muharebeye devam etmelidir. Yanındaki birliğin çekilmek zorunda kaldığını gören birlikler, ona uyup kendi de çekilmez; bulunduğu mevzide sonuna kadar durmaya ve direnmeye mecburdur. Bu ilkenin uygulanması savaşın gidişini etkilemiştir. Düşman büyük kayıplara uğratılarak saldırı gücünden yoksun bırakıldı. Bu bunalımlı günlerde, düşmanın Ankara'ya ulaşma olasılığı düşünülerek, Meclis ve hükümetin Kayseri'ye taşınma kararı alınmıştır.

23 Ağustos – 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan bu savaş Türk milleti için bir ölüm kalım savaşıdır. Sakarya Meydan Savaşı; Kurtuluş Savaşında kader tayin edici olmuştur. Elde edilen bu üstünlük üzerine Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül 1921'de saldırıya geçilmesini emretti. 11 Eylülde bu saldırı bütün cepheye yayıldı ve düşman 12 Eylül günü Sakarya'nın doğusundan sökülüp atıldılar. Büyük bozguna uğrayan Yunanlılar, perişan bir durumda Sakarya Irmağı’nın batısına gerilediler. 13 Eylül 1921'de Sakarya’nın batısına sürülen düşman takip edilerek Eskişehir’e doğru kovalandı. 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi: Başkomutan Mustafa Kemal emrinde, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın yönetimindeki Türk askerlerinin gayretleriyle ve Türk Milleti’nin azmiyle zaferle sonuçlandı (13 Eylül 1921)

Sakarya Zaferi,

Taarruz inisiyatifinin Türk Ordusu’na geçmesini sağlayan Sakarya Zaferi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine siyasi başarı kapılarını açmış Türk milletinin özgürlüğünü ve vatanını kurtaracağı inancınıda kuvvetlendirmiştir.

Bu savaştan önce Yunanlıların başlıca amacı; Ankara yönünde ilerleyerek, Türk Ordusunu dağıtmak ve Kurtuluş Savaşı’nın, sembolü ve direniş merkezi olan Ankara’yı ele geçirmekti. Böylece Türk azim ve direnme gücü yok edilmiş olacaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın komutasında, Türk ulusunun kanıyla yapılan ve dünya harp tarihine en uzun meydan muharebesi olan; Türk Kurtuluş Savaş’ı tarihine subay muharebesi diye geçen Sakarya Destanı Türk ordusunun iradesinin üstünlüğü ile 22 gün geceli gündüzlü devam etmiştir, ve 13 Eylül günü Yunanlıların Sakarya Nehri’nin doğusundan tamamen çıkmalarıyla son bulmuştur. Sakarya Meydan savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordusu'nun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Sakarya zaferi gerek politik gerekse askeri alanda başarılı sonuçlar doğurmuştur.

Sakarya Savaşı sonunda; Türk Ordusu’nun 1683 yılındaki 2.Viyana Kuşatmasında aldığı yenilgisinden dolayı süregelen çekilmesi sona ermiştir. Bu savaş, Türk Ordusu’nun son savunma savaşıdır.

Düşman 10 Eylül tarihinde karşı taarruzla Afyon-Kütahya hattına kadar atılmıştır.

Savaş Türk ordusunun ve milletinin üstün zaferiyle sonuçlanmıştır.

Sakarya Meydan Muharebesi Sonuçları,

Bu savaş,Ulusal Kurtuluş Savaşının son savunma savaşıdır.
Düşmanın saldırı gücü bu savaşın sonunda tükenmiştir. Türk topraklarını ele geçirme istekleri ve umutları tamamen yok olmuş, savunmaya geçmişlerdir.
Bu savaşa Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü katılmıştır.
Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı bu savaşta ( 19 Eylül 1921) verilmiştir.
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Kars antlaşması imzalanmıştır.
Türkiye ile Fransa arasında Ankara Antlaşmaları imzalanmıştır.
Bu Savaştan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Anadolu’da mutlak egemenlik sağlamıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yaşama ve varolma mücadelesindeki gösterdiği en büyük başarıdır.

Son Güncelleme : 07.04.2021 09:13:12
Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sakarya Meydan Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sakarya Meydan Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022