Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

2 İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı, Birinci İnönü Savaşından kısa bir zamanın ardından Yunanlılar tekrardan saldırıya geçtiler. İkinci İnönü Savaşı 23-31 Mart 1921 tarihlerinde meydana geldi.Yunan saldırısının başlamasında şunlar etkili olmuşturLondra Konferansında sundukları barış tekliflerini Türkiye Büyük Millet Mecl...

Kıbrıs Savaşı

Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta  başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve Londra Antlaşmalarının, 4. Maddesine göre gerçekleştirildiğini iler...

Otuz Yıl Savaşları

Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaşları İspanya krallığının yeni mezheplere karşı olması sonucunda Protestan Krallarının galibiy...

Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri yok etmeyi kafasına koymuştur. Doğuda Karakoyunlular Devletinin yıkılması ile yerine ku...

Ortaçağ Savaşları

Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgelerinde benzer görüntüler görülmüştür. Beşinci yüzyılda yoğun bir piyade kuvvetinden oluşmakta o...

Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kelimedir. 1931 yılında Osmanlıların Edirne'yi almasıyla İstanbul'dan Avrupa'ya açılan oldukça s...

Afganistan Savaşı

Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George W. Bush'un 'terörle mücadele' adı altında yaptığı bir savaştır. Planlanana göre bu Harek...

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturduklarından kaynaklı olarak savaş bu isimle anılmıştır. Yahudiler ile müşriklerin bir araya ...

Bedir Savaşı

Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça önemli bir savaştır. Bu savaş ile İslamiyet'in yayılması çok daha hızlanmıştır. Bu savaştan Mü...

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerindeki yenilgisini ört pas etmek amacıyla kendisine yakın olan Trablusgarp'a göz diken İtalya d...

Savaş

Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler arasında yapılan savaşlara silahlı savaş, politik gizli kuvvetlerin, psikolojik ve ekonomik ...

Talas Savaşı

Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş zamanı bölgede bulunan Karluk ve Yağma Türküleri, Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini ist...

İstiklal Savaşı

İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizlik durumuna son verilmesi ile ordu teşkilatının dağılmasından sonra silahlar toplanarak hizme...

Çanakkale Savaşı Komutanları

Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir milletin uyanışı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı içerisinde bulunan Çanakkale Savaşı, içinde bulunduğu ...

Kore Savaşı

Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında olan savaştır. Soğuk Savaş dönemindeki ilk sıcak çatışma olarak kabul edilir. Savaş, ABD ve ABD'nin tarafından devletler ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin de savaşa dahi...

Miryokefalon Savaşı

Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu Devletinin kazanmasıyla Türklerin Anadolu'daki hakimiyeti kesinleşmiştir.Miryokefalon Savaşının GelişimiSelçuklular bu dönemde yoğun Türkmen ...

Suriye Savaşı

Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis güçler ile bu partiyi iktidar yapmak istemeyen Suriye Muhalefeti arasında ortaya çıkan, daha sonrasında bazı Kürt, Türkmen, Dürzi ve Süryani gruplarıyla El Nusra, IŞİD gibi gruplarının da dahil...

Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail arasında Van Gölü'nün kuzey doğusunda kalan Çaldıran Ovasında olmuştur. Şah İsmail'in Bağdat'ı ele geçirmesiyle Osmanlı Devleti ve Memluk Devleti için ekonomik ve siyasi büyük sorunlara neden ol...

Soğuk Savaş

Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği'nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 1947'den 1991'e kadar sürmüş olan, uluslararası siyasi ve askeri gerginlik soğuk savaş olarak adlandırılmıştır. Soğuk Savaş döneminde NATO, batı İttifakı olarak da bilinmekteydi. Batı Bloku, NATO ...

Din Savaşları

Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile farklı bir dine mensup olanların dinlerine verilecek zarar veya aynı din çatısı altında bulunan kişilerin birbirlerine destek vererek gerçekleşen savaşlardır. Din savaşlarında kendi dinini...

Amerikan İç Savaşı

Amerikan İç Savaşı,1861-1865 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi ile kuzeyi arasında yaşanan çekişmeli bir iç savaştır. Bir yandan kuzeyin köleliğini savunduğu bir yandan güneyin bu insancıl olmayan duruma karşı çıkmasıyla oluşan bu iç savaşta ekonomi büyük oranda etkilenmiştir. İç savaş da kuzey cephesinin savunduğu duru...

Uhud Savaşı

Uhud Savaşı, Uhud dağının eteklerinde başlayan Uhud savaşı 23 Mart 625 yılında cumartesi günü başlamıştır. Bu savaş Medine'deki Müslümanlar ile Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu ile yapılmıştır. Hicret'in 3. Yılında Kureyşlilerin Bedir'in intikamını almak ve Arabistan'a karşı kaybolan itibarlarını tekrardan kazanması için başlayan savaş hazırl...

1 Dünya Savaşı

1. Dünya savaşı, birinci dünya savaşı tarihimizde görülen en büyük savaşlardan birisidir. Birçok dünya devleti bu savaşa katılmıştır. Savaş bin dokuz yüz on dört ve bin dokuz yüz on sekiz yılları arasında olmuştur. Şimdi bu savaşın genel olarak nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verelim.1. Dünya savaşının sebepleri ...

Sıffin Savaşı

Sıffin savaşı, net olarak bilinmese bile 657 yılında ilk fitne sırasında çıkmıştır. İslam devleti ile Suriye valisi arasında yapılan bu savaş mekân olarak Arapça isimli olan Sıffin'de yapıldığı için Sıffin savaşı olarak bilinmektedir. Süre kısa olsa bile en büyük muharebelerden biri olan bu savaş yaklaşık olarak üç aya yayılmaktadır. 657 yıl...

Mohaç Savaşı

Mohaç Savaşı, Macarların Osmanlılar tarafından 29 Ağustos 1526 tarihinde yenilgiye uğratılmasıyla sonuçlanan ve Macaristan'ın Osmanlılar ile Habsburg Hanedanı arasında paylaşıldığı bir savaştır. Savaşta Osmanlı ordusunun sayıca üstün olması, 60.000 kadar hafif süvariye sahip olması ve o dönemde Avrupalıların hiç karşılaşmadığı 300 seyyar top...

Kırım Savaşı

Kırım savaşı, Osmanlı devleti ile Rusya arasında çıkmış ve oldukça şiddetli geçmiş bir savaştır. Bu savaş tam olarak 4 ekim 1853 yılında başlayarak 30 mart 1856 yılına kadar devam etmiş üç yıllık bir savaştır. Osmanlı ile Rusya arasında geçen bu savaş diğer krallıkların ve devletlerinde savaşa dahil olması ile iyice kızışmıştır. Bu katılımla...

Balkan Savaşları

Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ olmak üzere dört devlete karşı 8 Ekim 1912-29 Eylül 1913 tarihleri arasında yaptığı savaşlardır. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile uğraşmasından yararlanan dört Balkan Devleti Osmanlı imparatorluğu'na karşı saldırı başlattılar ve Osmanlı Devle...

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı; bu savaş, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ve Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovasında 28 Temmuz 1402 yılında yapılmıştır. Geç Orta Çağ tarihinin, en kanlı sonuçlanan savaşlarından olan ve Osmanlıların yenilgisiyle son bulan Ankara Savaşı, Fetret Devri olarak bilinen bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına sebep olmuştur.<...

Vietnam Savaşı

Vietnam Savaşı, Diğer bir adı ile Çinhindi savaşı olarak da bilinen Amerika Birleşik Devletleri ve destekçisi Güney Vietnam ile Kuzey Vietnam, Çin, Sovyetler Birliği arasında gerçekleşen bu savaş 1965 yılında başlamış ve yaklaşık olarak 1975 yılına kadar sürmüştür. Kore savaşından sonra, soğuk savaş olarak ikinci sırayı almıştır. 1940' lı yı...

Kösedağ Savaşı

Kösedağ savaşı, Anadolu Selçukluları ve Moğollar arasında 3 Temmuz 1243 yılında geçmiş bir savaştır. Bu savaşın önemi savaşta oldukça ağır bir yenilgi alan Anadolu Selçuklu Devletinin, savaş sonrasında yıkılma sürecine girmiş olmasıdır. Tarihimizde oldukça önemli bir savaş olan Kösedağ savaşıyla birlikte, Anadolu Selçuklu Devleti çok zorlu b...

2 Dünya Savaşı

2. Dünya Savaşı Öncesi Kuruluşlar; I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yugoslavya ve Çekoslovakya'nın Romanya ile anlaşarak Alman, Macar ve Bulgar tehlikesine karşı güvenliklerini korumak amacıyla kurdukları iş birliği ve ittifak sistemidir.Locarno Paktı (1925); Savaşın terk edilmesi ve silahsızlanmanın s...

İnebahtı Deniz Savaşı

İnebahtı Deniz Savaşı, Osmanlı donanması ve Papalık, Malta, Venedik ve İspanya müttefiklerinin İnebahtı denilen yerde yaptıkları savaşa İnebahtı Deniz Savaşı denir.İnebahtı Deniz Savaşının Sebepleri Nelerdir?Osmanlı donanmasının Kıbrıs'ı fethi.Haçlı ittifakının Osmanlı Devleti'ni ...

İç Savaş

İç savaş, bir ülkenin kendi içinde yaşanan bir savaştır. Sivil savaş olarak da tanımlanan bu olgu, ülkedeki kişilerin farklı politik ya da dini kutuplaşmalar altında gerçekleştirdikleri silahlı çatışmaların bütünüdür. Dünya tarihinde iç savaşlara sahne olan pek çok ülke bulunmaktadır. Bu çatışmaların ortak tarafları olmasına rağmen, ülkeleri...

Irak Savaşı

Irak Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık önderliğinde oluşturulan çok uluslu koalisyon kuvvetlerinin bir askeri hareket ile Irak'a girmesi sonucu ortaya çıkan savaş Irak Savaşı olarak bilinir. Bu savaş İkinci Körfez Savaşı ve Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu olarak da bilinmektedir. ABD Başkanı Barack Obama yaptığı ...

Melhame Savaşı

Melhame Savaşı, Melhame'i Kübra, Kelime manası olarak çok büyük kanlı savaş anlamına gelmektedir. Ayrıca Kuran'ı Kerim'de bahsedilen kıyamet gününde, Deccal ile Hz. İsa arasında geçecek olan savaşa İslam dinine inananların verdiği isimdir. Melhame'i Kübra, kıyametin bir belirtisi olarak değişik zaman dilimlerinde farklı biçimlerde boy göster...

Kut Savaşı

Kut Savaşı: Kut'ül Ammare Kuşatması olarak da bilinen 7 Aralık 1915 ile 29 Nisan 1916 tarihleri arasında İngiliz kuvvetleri ve yandaşları ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşının temel muharebelerinden bir tanesidir. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinmektedir. Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Ammare şehri yakınlarında yer alan İng...

Truva Savaşı

Truva Savaşı: Truva eski adı (Troya) Çanakkale ilinin Asya kıtasında ve Çanakkale boğazının yakınlarında Kaz dağı (İda) eteklerinde Tefi kiye köyünün batısında bulunan Hisarlık tepesindeki antik kente verilen isimdir. Hisarlık tepesinde antik kentinin oluşu uzun bir süre bilinmese de bölgede antik parçalarının bulunması Hisar tepesinde ...

Siber Savaş

Siber Savaş, Ülkelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları elektronik ağ ile yabancı ülkelerin bilgisayar ve ağ kurulumlarına müdahale etmesi ve teknolojiye bağlı olarak gerçekleştirilen yapılanmaları bertaraf etmeleri siber savaştır. Özellikle teknoloji yönünden gelişme gösteren ülkelerde siber savaş oldukça ilerlemiş durumdadır. Birçok ülken...

Napolyon Savaşları

Napolyon Savaşları, Fransa'da gerçekleşen Devrim Savaşlarının hemen ardından Napolyon liderliğinde Fransa ile Avrupa'nın diğer farklı ve oldukça güçlü devletlerinin oluşturduğu birliklerle arasında gerçekleşen savaş zamanıdır. Başlangıç zamanın hangi sene olduğu hakkında tarihçiler ve araştırmacı yazarlar arasında düşünce birliği sağlan...

Cemel Savaşı

Cemel Savaşı, 656 yılında Halife Ali bin Ebu Talib ile İslam Peygamberimiz Muhammed 'in dul eşi Aişe'nin tarafları arasında Basra'da gerçekleşen bir savaştır. Müslümanların arasındaki ilk iç savaş olarak bilinir. Diğer bir söyleyişe göre Basra savaşı olarak da anılmıştır. Cemel savaşı Halife Ali bin Ebu Talib'in zaferi ile son bulmuştur...

Osmanlı Rus Savaşları

Osmanlı-Rus Savaşları, 16. Yüzyıl ve 20. Yüzyılları arasında geçen Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı ve daha sonrası ise bu devletin büyümesiyle birlikte bu devletin yerine geçecek olan Rusya İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan bir dizi farklı savaşlar bütünüdür. Bu savaşlar şöyle sıralayabiliriz:1676-1681 Osmanlı-Rus Sa...

Bosna Savaşı

Bosna Savaşı, Savaşın en çirkin yüzünü ortaya koyan bu savaş 1992 yılının Nisan ayın da başlayıp, 1995 yıllının eylül ayına kadar sürmüştür. Tarihin en karanlık ve kanlı savaşlarından biridir. Üç yıldan fazla süren bu savaş büyük kayıplarla sonuçlanmıştır. Savaşta esnasında Bosna da 200 bine yakın insan ölmüş, hatta Kızılhaç verilerine göre ...

Varna Savaşı

VarnaSavaşı: I. Murad'ın henüz 12 yaşında olan oğlu şehzade Mehmet'i tahta çıkararak Manisa'ya çekilme kararı alması ile Avrupa Devletleri bu durum karşısında kendileri için bir fırsat doğduğunu düşünmüşlerdir. Daha çocuk yaşta bir padişahın tahta geçmesi Avrupalıları iyice Osmanlı'ya savaş açmak için şevklendirmiştir. Bu gelişmeler net...

Maltepe Savaşı

Maltepe savaşı, bir diğer ismi de Pelekanon muharebesi olarak bilinir. Bu savaş Osmanlıların Kocaeli yarımadasındaki fetihleri sebebiyle İzmit'e kadar ilerlemiş olmasının sonucunda Bizans imparatorluğunun bu ilerlemeye karşı tepkisi sonucu meydana gelmiştir. Maltepe savaşının Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen ...

Kabile Savaşları

Kabile Savaşları, bir reisin idaresi altında olan bazıları arasında kan bağı bulunan topluluğa kabile denir. Günümüzde kabile savaşları oyun çerçevesinde gerçekleşmektedir. En bilindik kabile savaşı clash of clansdır. Bu oyun Gmail hesabı üzerinden oynandığı zaman oyun silinse bile tekrar yüklendiğinde kaldığı yerden devam etmektedir. Oyunda...

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşındaki en kanlı savaş olarak tarihe geçmiş, Türk askerinin azmini tüm dünyaya duyurmuş önemli savaşlardan biridir. Tarihimizdeki en parlak zaferler arasındadır. Birinci Dünya Savaşı başladığında tarafsız kalmayı tercih eden Osmanlı Devleti sonradan kaybedilen toprakların geri alınma umuduyla Almanya'nın y...

Orta Çağ Savaşı

Orta Çağ Savaşı, Orta çağda savaşlar göğüs göğse çarpışmalara sahne olurdu, elçiler aracılığı ile anlaşma sağlanmaya çalışılır, anlaşma sağlanamaz ise savaş şartları konuşulurdu. Savaşın nerede ne zaman yapılacağına karar verilir, buna göre hazırlıklar yapılırdı. Savaş meydanları; ova veya sarp arazi olabildiği gibi, kale kuşatması, deniz sa...

Niğbolu Savaşı

Niğbolu Savaşı 1336 yılında Osmanlı Devleti ile Macar kralı tarafından toplanan Haçlılar arasında yapılmıştır. Birinci Bayezit (Yıldırım Bayezit) zamanında yapılan bu savaşta Osmanlı Devleti galip olmuştur. Yıldırım Bayezit padişahlık hayatı boyunca fetih hareketlerini sadece İstanbul üzerine yapmıştır. Yaptığı bu kuşatma hareketlerinde mutl...

Hayber Savaşı

Hayber Savaşı, Hayber muhaberesi hicretin 7. Yılında gerçekleşmiştir. Hayber yerleşkesi Şam ve Medine yolu üzerinde bulunan ayrıca Medine'nin yaklaşık olarak 151 km kuzey bölgesinde ağırlıklı olarak Yahudi halkın yaşadığı bir şehirdir. Yahudi sözlüklerine ve dillerine bakıldığı takdir de Hayber kale anlamına gelmektedir. Hayber kalesi incele...

Sakarya Meydan Savaşı

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı içinde yer alan savaşlardan biridir. Yunan Ordusu, Kütahya-Eskişehir muhaberelerinden bir süre sonra hazırlıklarını tamamlayarak, 23 Ağustos 1921 sabahı Yunan Ordusu'nun Sakarya ırmağının doğusunda bulunan Türk savunma alanlarına saldırısıyla başladı. Savaş 100 km'lik bir alana yayıldı. Harekat...

7 Yıl Savaşları

7 yıl savaşları, 1756 ile 1763 yıllarında Avrupa devletleri arasında 7 yıl boyunca süren savaşlardır.Avusturya Veraset savaşları Fransa ile Prusya'nın üstünlüğü ile sona ermiştir ve sonucunda 1748 yılında Ekslaşapel Antlaşması imzalanmıştır. Fakat bu sonuç her iki tarafı da memnun etmediğinden taraflar aralarında tekrar s...

Ficar Savaşları

Ficar Savaşları, Ficar savaşları cahili yet döneminde haram aylarda yapılan 4 savaşa verilen addır. Araplar arasında haram sayılan aylarda savaş yapmak kan dökmek, haksızlıklar ve kötülükler yapmak günah ve suç sayılırdı. Cahiliyet döneminde haksız yere yasaklar çiğnenmiş kanlar dökülmüş yasaklar ihlal edilmiştir bu savaşlara Ficar sava...

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı, Asya'da etkin olarak rol oynayan iki Türk devleti arasında gerçekleşen bu savaş çok ciddi kayıplar verilerek 23 Mayıs 1040 yılında çetin bir muhabere sonucu meydana gelmiştir. Bu savaşın gelişmekte olan Selçuk Devleti ile yıkılma sürecine gelen Gazne Devletinin yıkılmasına sebep olmuştur. Bu savaşın temelinde 840 yılında b...

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı, Malazgirt ovasında meydana gelen savaş Doğu Roma İmparatoru olan Romen Diyojen ile Selçuklu Sultanı Alpaslan arasında 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt ovasında gerçekleşmiş olan bu destansı savaş Türklerin ana yurdunun Anadolu olmasını sağlayan en önemli savaş olup bu savaş sonunda Türkler akın akın gelerek Anadolu'ya yerl...

Sakarya Savaşı

Sakarya Savaşı Kurtuluş Savaşı esnasında Türkler ve Yunanlar arasında yapılan savaştır. 23 Ağustos 1921 tarihinde başlamış ve 13 Eylül 1921 tarihinde sona ermiştir. Sakarya Savaşı Kurtuluş Savaşının kaderini belirleyen bir savaş olmuştur. Sakarya Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi diye adlandırılmaktadır. Bu savaşın en önemli özelliği Türk ve...

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Kurtuluş Savaşı Cepheleri, Kurtuluş Savaşı boyunca üç cephede savaş yapılmıştır. Doğu, Batı ve Güney de savaş yaptılar. Doğu bölgesinde Ermenilerle, Batı bölgesinde Yunanlarla, Güney bölgesinde Fransızlarla savaşlar yaptılar.Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi1918 yılında Rusya'da Çarlık rejimi yıkıldı. Sosyali...

Osmanlı Savaşları

Osmanlı Savaşları, 1299 ile 1922 yılları arasında yaşanan savaşlardır.Osmanlı İmparatorluğu 5 farklı dönem yaşamıştır. Yaklaşık 600 yıllık süreç içerisinde yayılmacı politika sürdürerek birçok savaşa katılmıştır. Yaşanan savaşların çoğu savunma savaşları olarak da nitelendirilir. Savaşların genelde duraklama dö...

Mohaç Meydan Savaşı

Mohaç Meydan Savaşı, 29 Ağustos 1526 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı arasında geçen bir savaştır. Bu savaş sonrasında Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı İmparatorluğunun himayesi altına girmesiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı ordusu Macaristan ordusunu ağır bir hezimete uğratarak savaşı 2 saat gibi kısa bir sürede kazanmı...

3 Dünya Savaşı

3. Dünya Savaşı, Küresel enerji kaynaklarının Dünya'nın belli bölgelerinde yoğunlaşması, güçlü ülkelerin ağzını sulandırmaktadır. Bunların başında süper güç iki nükleer ülke gelmektedir. İki ülkenin Dünya'nın enerji kaynaklarını elde etmek için kendilerine özgü taktik ve planları bulunmaktadır. 3 Dünya savaşı bu dengeler üzerine çıkabilir. B...

İnönü Savaşları

Birinci İnönü savaşıYunan askerleri 6 ocak 1921 tarihin de iki koldan İnönü mevzilerinde savunan Türk kuvvetleri arasında yapılan savaştır. Yunan askerleri 6 ocak 1921 tarihine kadar Bursa ve Uşak bölgesinde hazırlıklarını sürdürmüşlerdir. Çerkez Ethem kuvvetlerinin meşgul ve temkinli Harekâtından yararlanarak ...

Kosova Savaşı

Kosova Savaşı daha doğrusu savaşları iki tanedir. Birinci Kosova Savaşı 1389 yılında Birinci Murat Döneminde; İkinci Kosova Savaşı 1448 yılında İkinci Murat döneminde yapılmıştır. Bu iki savaşta Osmanlı Devleti'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır.Birinci Kosova SavaşıKosova ...

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş savaşının amacı öncelikle ülkenin bütünlüğünü korumak ve ulusun egemenliğine dayalı olarak bağımsızlığını sağlaması amacıyla yapılan toplu harekettir. Türk devleti kurmak için bütün halkın hareket etmesi ile yaşanılan savaşlardan en büyük milli mücadele savaşıdır. Çok cepheli bir savaş olması açısından Kurtuluş Savaşı Osmanlı Devlet...

Yermük Savaşı

Yermük Savaşı, Yarmuk muharebesi ya da Yermük savaşı. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla Doğu Romalıların Yarmuk'ta yaptığı, Doğu Roma ve Arap'lar arasında en büyük savaş muharebesidir.Savaşın Başlangıcı; Hz. Ömer, Halid bin Velid'i Irak'ın fethiyle görevlendirdikten sonra, ...

Ridaniye Savaşı

Ridaniye savaşı, Memluk Sultanlığı ve Osmanlı Devleti arasında 22 Ocak 1517 tarihinde geçen bir savaştır. Savaşın sonunda Sultan 1. Selim komutasındaki Osmanlılar galip gelmiştir.Osmanlı Devletini Ridaniye Savaşına sürükleyen gelişmeler1. Selim 1516 yılında Memluk Sultanlığına karşı Mısır ...

Osmanlı Devleti Savaşları

Osmanlı Devleti Savaşları, Osmanlı Devleti uzun soluklu yaşamış büyük bir devlettir. Osmanlı Devleti kuruluş, yükselme, duraklama, gerilme ve dağılma olarak beş dönem geçirmiştir. Bu beş dönemde sürekli savaşlar olmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti'nin toprakları her bakımdan çok değerli idi. Bu yüzden diğer ülkeler sürekli Osmanlı Devleti'ne sav...

1 Dünya Savaşı Cepheleri

1. Dünya Savaşı Cepheleri, dünyadaki önemli devletlerin katıldığı bir savaşın yoğun bir şekilde yaşandığı cepheler tüm dünya ülkelerinin kaderini belirler niteliktedir. Bu cepheler Schlieffen Planı'nın başarısız olmasıyla Almanya'nın hızlı bir Harekâtı sonuca ulaştıramamasının ardından, I. Dünya Savaşının yeni ve belirleyici bir özelliği ola...

İstanbul'un Fethi

İstanbul'un fethi, orta çağın kapanarak yeni çağın açılmasını sağlayan Türk tarihi açısından son derece önemli bir tarihi olaydır. İstanbul yüzyıllar boyunca Roma imparatorlu da adı verilen Bizans Devletinin elinde idi. Bizans Devletinin başkenti İstanbul'du. İstanbul birçok İslam devleti tarafından fethedilmeye çalışılmış fakat bu fetihleri...

Büyük Taarruz

Büyük taarruz, bu saldırı düşman kuvvetlerine karşı yapılmış olup, 26 Ağustostan başlayıp 18 Eylül 1922 tarihleri arasında meydana gelen ve bağımsızlığımız için yapılan harekattır. Büyük askeri dehaya sahip olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm yurt genelinde organize ettiği, düzenli bir ordu haline getirilen güçler, işgalci diğer ülkele...

Yemen Savaşı

Yemen savaşı, bu savaşın yapılış amacı, Osmanlı devletinin kutsal toprakları korumak adına Yemen cephesinde savaştığı yerlerden biridir. Yemen savaşı 23 ocak 1919'da başlayan savaş Osmanlı devletinin başarısızlığıyla son bulmuştur. Bu savaşın yapılma sebebi, İngiliz devletlerin Arap coğrafyasını istila edip sömürge oluşturmak istemeleridir. ...

1 İnönü Savaşı

1. İnönü Savaşı: Kurtuluş savaşı yıllarında Yunanlılarla yapılan ilk savaş 1. İnönü savaşıdır ve bu savaş ismini İsmet İnönü'den almıştır. Bu yazımızda sizlere 1. İnönü savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler vereceğiz. 1. İnönü zaferi 6 Ocak 1921 tarihinde her iki taraftan da saldırıya geçen Yunan Kuvvetleri ile Türk Orduları ara...

Cerbe Deniz Savaşı

Cerbe Deniz Savaşı; 1560 yılının ortalarında (14 Mayıs) Tunus'un Cerbe Adası açıklarında Kaptan'ı Derya Piyale Paşa kumandası altındaki Osmanlı Donanmasıyla İspanyol kuvvetlerinin başını çektiği bir Haçlı Donanması arasında yapılmış deniz savaşıdır. Osmanlıların büyük bir zafer kazandığı bu savaşta Haçlı gemilerinin yarısının batmasıyla...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda b...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş ...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgala...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024