İstanbulun Fethi

İstanbulun Fethi

İstanbulun fethi, orta çağın kapanarak yeni çağın açılmasını sağlayan Türk tarihi açısından son derece önemli bir tarihi olaydır. İstanbul yüzyıllar boyunca Roma imparatorlu da adı verilen Bizans Devletinin elinde idi. Bizans Devletinin başkenti İstanbul'du. İstanbul birçok İslam devleti tarafından fethedilmeye çalışılmış fakat bu fetihlerin hepsi yenilgi ile sonuçlanmıştı. İslam Devletlerinin İstanbul'un fethine bu kadar yürekten gönül ve önem vermelerinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin belki de en motive olanı Hz. Muhammet'in (S.A.V) söylediği sözlerdir. Hz. Peygamber "İstanbul bir gün elbet fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetih eden asker ne güzel askerdir" buyurmaktadır. İşte bu nedenden ve İstanbul'un coğrafi konumunun sağladığı avantajlardan yararlanmak amacıyla Hem Türk hem de İslam Devletleri için İstanbul'un değeri büyüktü. Müslüman olamayan devletler tarafından yapılan kuşatmalarda dahil olmak üzere İstanbul tam 28 kez kuşatılmış ve fetih gerçekleştirilememiştir. Osmanlı Devleti zamanında da İstanbul fethedilmek istenilmiştir. İstanbul çok güçlü surlarla korunmakta olduğundan yapılan denemelerde başarısız olunmuştur. Aradan yıllar geçtikçe İmparatorluk eski gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bizans Devletinin sahip olduğu toprak zamanla sadece Konstantinopolis'ten ibaret bir hale gelmiştir. Hatta atık İmparatorluk değil zayıf bir devlet olarak görülmekteydi. Osmanlı devleti bir süre sonra Bizans İmparatorluğunu haraca da bağlamıştı. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Mehmet ve güçlü ordusu tarafından nihayetinde 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'un fethi gerçekleştirilmiştir.

İstanbul'un fethinin en temel sebepleri nelerdir?
 • Osmanlı Devletinin Rumeli ve Anadolu'da gittikçe büyüyen topraklarını birleştirebilmek,
 • Bizans Devletinin Osmanlı toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürebilmek için sürekli olarak Avrupa da yaşayan halkı ve Haçlı ordusunu harekete geçirmesi,
 • Bizans Devletinin Anadolu da halen hakimiyetini sürdüren Türk Beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması, hatta bir süre sonra şehzadeleri padişaha karşı kullanmaya başlaması ile zamanla Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesi.
 • Bizanslıların İstanbul gibi önemli bir jeopolitik konuma sahip olan İstanbul'a sahip olmasının Osmanlı Devletinin Rumeli ve Anadolu da serbest hareket etme kabiliyetini kısıtlaması,
 • İstanbul gibi bir şehrin sunacağı her türlü ticaret imkanlarından yararlanılmak istenilmesi,
 • Avrupa Devletlerinin Türkleri Balkanlardan atma hayaline bir son verebilmek.
İstanbul'un fethinin gerçekleştirilmesi:

Sultan 2. Mehmet 13 yaşında iken babası 2. Murat tarafından tahta getirilmiştir. Ancak Batı dünyasından gelen saldırıları önlemek amacıyla tahtı babasına devretmiştir. Daha sonra ikinci kez 19 yaşında iken tekrar Padişah olmuştur. 2 Mehmet'in en büyük hayali dedelerinin gerçekleştiremediği İstanbul'un fethini gerçekleştirmekti. 2. Mehmet " Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u diyerek İstanbul'u fethetme konusundaki azmini belgelemektedir. İstanbul'un fethi için büyük bir donanma hazırlattı. Donanma toplam 350 gemiden oluşmaktaydı. Hatta fetih için 5 büyük top yaptırıldı. Bu topun her biri yaklaşık 60 manda gücü ile taşınabiliyordu ve toplara Şahin adı verilmişti. Ayrıca Bu amaçla Rumeli Hisar da inşaa edildi.

Tüm bu hazırlıklardan sonra nihayet İstanbul şehri kuşatıldı ve savaşmadan şehrin teslimi istenildi. Fakat gücü kendisinde gören Bizans İmparatoru savaşı tercih etti. İstanbul'un fethi amacıyla yapılan kuşatma tam 53 boyunca devam etmiştir. Bir ara ümitler tamamen tükendiğinde Sultan 2. Mehmet'in hocası Akşemseddin'in de manevi desteğiyle yeniden atağa kalkışılmış ve gemiler karadan yürütülerek İstanbul fethedilmiştir. İstanbul surlarına Ulubatlı Hasan Türk bayrağını büyük bir zafer edasıyla dikmiştir.

İstanbul'un fethinin sonuçları nelerdir?

İstanbul'un fethi hem Batı hem de Doğu dünyası için pek çok etkileri olmuştur.
 • İstanbul'un fethi ile birlikte birlikte Roma Devleti diğer adıyla Bizans İmparatorluğu tarih sahnesinden bir daha kurulmamak üzere silinmiştir.
 • İstanbul'un fethi tüm dünya devletlerini etkilemiştir. Ortaçağ'ın kapanarak yeni çağın açılmasına sebep olmuştur.
 • İstanbul'un fethi ile birlikte artık Sultan 2. Mehmet'e fetheden anlamına gelen Fatih unvanı verilmiştir.
 • Küçük bir Beylik iken devlet olma vasfına erişen Osmanlı Devleti‚ İstanbul'un fethi ile artık İmparatorluk olma yolunda ciddi bir adım atmıştır. Tarihte bu günden sonra Osmanlı İmparatorluğu olarak anılmıştır.
 • Fethin gerçekleşmesi ile birlikte Osmanlı Devletinin Anadolu'nun da sahibi olduğunu halen hakimiyetini sürdürmeye devam eden diğer beyliklere gösterilmiştir.
 • Haçlı dünyası tarafından gerçekleştirilen Haçlı seferleri İstanbul Şehri'nin Hristiyanlarda olmasından güç ve kuvvet alıyordu. Fakat bu durum artık tamamen ortadan kalktığından Haçlı orduları bir daha Müslüman halk üzerine sefer düzenleyemez olmuştur. Hatta artık Batı da daha fazla ilerleme ve yeni fetihler yapma sırası Osmanlı Devletinin eline geçmiştir.
 • Bizans topraklarında yaşayan tüm gayrimüslimlerin kendi dinlerini serbeste yaşayabileceğinin teminatı verilmiştir.
 • İstanbul'un fethi dünya tarihi açısından önemli bir gelişme olan Rönesans döneminin oluşmasında katkı sağlamıştır. Bu dönemde tüm eserlerini alarak Batı'ya göç eden sanat ve fikir adımı olan Hristiyanlar bir süre sonra önemli bir akım olan rönesansın doğuşuna ön ayak olmuşlardır.

Son Güncelleme : 30.03.2021 22:32:08
İstanbulun Fethi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İstanbulun Fethi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "İstanbulun Fethi"
Öğretmenim İstanbul’un Fethi için ödev verdi. Yanlış araştırmalarıma göre İstanbul daha öncede fetih edilmek istenmiş ama olmamış onları da belirtmem gerekiyor mu?
Salih . 29.09.2018 14:11:21
CEVAP YAZ
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022