Osmanlı Savaşları

Osmanlı Savaşları

Osmanlı Savaşları, 1299 ile 1922 yılları arasında yaşanan savaşlardır.

Osmanlı İmparatorluğu 5 farklı dönem yaşamıştır. Yaklaşık 600 yıllık süreç içerisinde yayılmacı politika sürdürerek bir çok savaşa katılmıştır. Yaşanan savaşların çoğu savunma savaşları olarak da nitelendirilir. Savaşların genelde duraklama dönemi içerisinde yaşanmıştır. En yıkıcı sonuçların yaşandığı savaşlar ise dağılma dönemine denk gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğunda yaşanan dönemlere damga vurmuş en önemli savaşlardan birkaçı şöyledir:

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi Savaşları (1299-1453)


1299-1453 Bizans-Osmanlı Savaşları, 1340–1396 Bulgar-Osmanlı Savaşları, 1341–1347 Bizans İç Savaşı, 1366–1526 Macar-Osmanlı Savaşları, 1371-1459 Osmanlı-Sırp Savaşları, 1373–1379 Bizans İç Savaşı, 1389 I. Kosova Muharebesi, 1420-1476 Boğdan - Osmanlı Savaşları,
1432-1478 Arnavut-Osmanlı Savaşları, 1443–1444 Uzun Sefer, 1444 Varna Muharebesi, 1447–1448 Arnavut-Venedik Savaşı, 1448 II. Kosova Muharebesi

Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi Savaşları (1299-1453)


1453 İstanbul'un Fethi, 1463–1479 Osmanlı- Venedik Savaşı, 1473 Otlukbeli Muharebesi, 1485-1491 Osmanlı- Memlük Savaşı, 1493-1593 Osmanlı-Hırvatistan Yüzyıl Savaşı, 1499-1503 Osmanlı- Venedik Savaşı, 1509-1513 Osmanlı İç Savaşı, 1514 Çaldıran Muharebesi, 1516-1517 Osmanlı-Memlük Savaşı, 1521–1718 Osmanlı- Habsburg Savaşları, 1530-1552 Macaristan'daki Küçük Savaş, 1532-1555 Osmanlı-Safevi Savaşı, 1537-1540 Osmanlı- Venedik Savaşı 1537–1540, 1538 Preveze Deniz Savaşı, 1558-1563 Osmanlı-Portekiz Çatışmaları, 1559 Osmanlı İç Savaşı, 1578 Kafkas Seferi, 1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı, 1580-1589 Osmanlı-Portekiz Çatışmaları, 1585 Osmanlı-Dürzü Savaşı, 1593–1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı,

Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi Savaşları (1606-1699)


1620–1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı, 1623-1639 Osmanlı-Safevi Savaşı, 1631-1635 Osmanlı-Dürzü Savaşı, 1645-1669 Girit Savaşı, 1663–1664 Osmanlı-Avusturya Savaşı, 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı, 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı, 1683–1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları

Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Dönemi Savaşları (1699-1792)


1700–1721 Büyük Kuzey Savaşı, 1711 Prut Savaşı, 1714–1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı, 1730 Patrona Halil İsyanı, 11735–1739 Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları, 1743-1746 Osmanlı-İran Savaşı, 1768–1774 Osmanlı-Rus Savaşı, 1775-1777 Osmanlı-İran Savaşı, 1787–1792 Osmanlı-Rus Savaşı

Osmanlı İmparatorluğu Dağılma Dönemi Savaşları (1699-1792)


1798-1801 Fransa'nın Mısır Seferi, 1801-1805 Birinci Berberi Savaşı, 1804–1813 Birinci Sırp İsyanı, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı, 1807-1809 Osmanlı-İngiliz Savaşı, 1811-1818 Osmanlı-Suudi Savaşları, 1815–1817 İkinci Sırp İsyanı, 1821–1832 Yunan İsyanı, 1821 Eflak İsyanı, 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı, 1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşı, 1831–1832 Boşnak İsyanı, 1831-1833 Osmanlı-Mısır Savaşı, 1839-1841 Osmanlı-Mısır Savaşı, 1843 ve 1847 Arnavut İsyanı, 1848 Eflak Devrimi, 1853–1856 Kırım Savaşı, 1860 Şam Olayı, 1861-1862 Osmanlı-Karadağ Savaşı, 1866–1869 Girit İsyanı, 1876-1878 Osmanlı-Karadağ Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1904 Sasun İsyanı, 1904–1908 Makedonya İsyanı, 1 1910 Arnavut İsyanı, 1911–1912 Trablusgarp Savaşı, 1912–1913 Birinci Balkan Savaşı, 1913 İkinci Balkan Savaşı, 1914-1918 I. Dünya Savaşı, 1918-1920 Azeri-Ermeni Savaşı, 1920 Kuva-i İnzibatiye, 1919–1923 Kurtuluş Savaşı

Son Güncelleme : 03.04.2021 19:08:12
Osmanlı Savaşları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Osmanlı Savaşları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Savaşları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022