İnebahtı Deniz Savaşı Nedenleri ve Sonuçları
26 Haziran 2024

İnebahtı Deniz Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

İnebahtı Deniz Savaşı

İnebahtı Deniz Savaşı'nın Tanımı

İnebahtı Deniz Savaşı, 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun donanması ile Papalık, Malta, Venedik ve İspanya'nın oluşturduğu Haçlı ittifakı arasında, Yunanistan'ın batısındaki İnebahtı Körfezi'nde gerçekleşen deniz savaşıdır. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki hâkimiyetini kırmayı amaçlayan Haçlı ittifakının en önemli girişimlerinden biridir.

İnebahtı Deniz Savaşı'nın Sebepleri

  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı fethi, Akdeniz'de Osmanlı gücünün artmasına neden olmuştur.
  • Haçlı ittifakının Osmanlı İmparatorluğu'nu Anadolu'dan ve Akdeniz'den çıkarmak istemesi.
  • Haçlı donanmasının İnebahtı Körfezi'nde Osmanlı donanmasını etkisiz hale getirme çabası.

İnebahtı Deniz Savaşı'nın Başlaması ve Devamı

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı almasıyla birlikte Papa V. Pius, hummalı bir çalışma yaparak Haçlı ittifakını kurmayı amaçlamıştır. Papalığın bu ittifak çağrısına Polonya, Fransa ve Almanya olumsuz yanıt verirken, İspanya, Malta ve Venedik olumlu yanıt vermiştir. Daha sonra Toskana, Ceneviz ve Ferrara gibi küçük prenslikler de bu ittifaka katılmışlardır. Haçlı ittifakının başkumandanlığını Şarlken'in oğlu Don Juan üstlenmiştir. 206 gemi, 1300 top ve 16.000 asker ile 36.000 gemiciden oluşan bu Haçlı donanması, 1570 yılının Eylül ayında Meyis Adası önlerine gelmiş ancak fırtına sebebiyle Kıbrıs'a girememiştir. Bu arada Lefkoşa'nın Osmanlıların eline geçtiği haberini alan Haçlı ittifakı, muharebeyi bir yıl ertelemek zorunda kalmıştır.

Bu sırada Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa, Venedik ile bir barış antlaşması yapmak istemiş ancak Magosa Muharebesi'nin uzun sürmesi nedeniyle bu girişimi yarıda kalmıştır. Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlı donanması, müttefiklerinin Akdeniz kıyılarında tehlikeli bir şekilde dolaşmasını önlemek için harekete geçmiştir. Osmanlı donanmasının 250-300 civarında gemisi bulunmaktaydı ancak kürekçi ve cenkçi sayısı yetersizdi. Haçlı ittifakının Girit Adası civarında olduğu haberini alan donanma hemen harekete geçmiş ancak Haçlı donanmasını bulamamıştır. Daha sonra Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa 20 gemi ile donanmaya katılmıştır. Osmanlı donanması, İnebahtı Körfezi yakınlarına gelerek Haçlı donanmasını aramış fakat yine bulamamıştır. Donanma geri çekilmek üzereyken gelen bir haberle Haçlı ittifakının Kefalonya yakınlarında olduğu öğrenilmiş ve hemen harp meclisi toplanmıştır. Donanmada cenkçi ve kürekçi sayısının az olduğunu belirten Pertev Paşa, İnebahtı Limanı'nda tertibat alınıp savunma muharebesi yapılması fikrini öne sürmüştür. Bu fikre Uluç Ali Paşa da aynı sebepten dolayı katılmıştır. Ancak Kaptan-ı Derya Müezzinzade Ali Paşa bu öneriye karşı çıkarak taarruza geçmek istemiştir. En sonunda Ali Paşa'nın fikri kabul edilmiştir.

İnebahtı Deniz Savaşı'nın Sonuçları

Savaş 7 Ekim 1571 tarihinde başlamıştır. Uzun süren savaş sonucu birçok Osmanlı gemisi batmış ve Haçlı ittifakı zafer kazanmıştır. Ancak Osmanlı donanmasının başındaki Uluç Ali Paşa, ayakta kalmayı başarmış ve Edirne'ye giderek hemen padişaha haber vermiştir. Başarılarından dolayı Ali Paşa'ya kaptan paşalık verilmiş ve Uluç lakabı Kılıç olarak değiştirilmiştir.

Avrupa'da ise zafer büyük şenliklerle kutlanmıştır. Muharebe sonrası Venedik elçisi İstanbul'a gelerek barış için Sokullu Mehmed Paşa'yı yoklamıştır. Sokullu Mehmed Paşa, elçiye şu sözlerle cevap vermiştir: "İnebahtı Muharebesi'nden sonra cesaretimizin sönmediğini görüyorsun. Sizin zayiatınızla bizimki arasında fark vardır. Biz sizden bir yer alarak (Kıbrıs) kolunuzu kestik; siz ise donanmamızı mağlup ederek sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilmiş kol yerine gelmez. Lakin tıraş edilmiş sakal daha gür çıkar."

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Savaş Tarihleri ve Sonuçları

Savaş Tarihleri ve Sonuçları

Amerikan İç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Amerikan İç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Melhame Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Melhame Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Miryokefalon Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Miryokefalon Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Güncel

Siber Savaş Türleri ve Özellikleri

Siber Savaş Türleri ve Özellikleri

Güncel

Maltepe Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Maltepe Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Güncel

Kore Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Kore Savaşı Tarihi ve Sonuçları