Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı, Asya da etkin olarak rol oynayan iki Türk devleti arasında gerçekleşen bu savaş çok ciddi kayıplar verilerek 23 Mayıs 1040 yılında çetin bir muhabere sonucu meydana gelmiştir. Bu savaşın gelişmekte olan Selçuk Devleti ile yıkılma sürecine gelen Gazne Devletinin yıkılmasına sebep olmuştur. Bu savaşın temelinde 840 yılında bir kısım sebeplerden dolayı yıkılan Uygur Devletine bağlı olan Oğuz Boyları savaşın ardından Kırgız istilasıyla yıkılarak batıya doğru göç etmiş ve burada diğer Türk Boyları ile bir araya gelerek Irak - İran coğrafyasında Selçuk bey önderliğinde Selçuk beyiğini M.S 960 yılında tam anlamıyla kurmuşlardır.

Dandanakan Savaşının Başlıca Nedenleri

Türk devlet yapılanması boy teşkilatı bakımından Selçuklu Beyliği (Boyu) Gazne devlet yapılanmasına bağlıydı. Selçuklu Beyliği düzenli olarak Gazne Devletine vergi ödemekte, asker vermekte ve sınır bekçiliği görevini gerçekleştirmekteydi. Giderek büyüyen ve güçlenen Selçuklu Beyliği hakimiyet bakımından bulunduğu coğrafya üzerinde iki büyük Türk Devleti bulunuyordu. Bu büyük devletler ise Karahanlılar ve Gaznelilerdi. Giderek gelişen güçlenen Selçuklu Beyliği 1035 yılında Ceyhun nehrinden geçerek Gazne devletine bağlı ve en önemli şehirlerinden biri olan Horasan’a izin almaksızın girerek bir manada Gazne Devletine meydan okudu. O dönemde Gazne Devletinin başında yönetici olarak Mesut, yağma ve istila gerçekleşmediği için Selçukluların bu hareketine ilk zamanlar sessiz kalmıştı. Tuğrul ve Çağrı bey birbirlerine destek vererek Nesa ve Merv şehirlerinde hızla ilerleyerek hakimiyet alanlarını genişletti. Böylelikle yayılma politikasını genişleyen Selçuklu beyliği zamanla Gazne hükümdarı Mesut’a bir pusula yazarak Gazne devletine bağlılığı karşılığında izinsiz olarak girdikleri bu şehirlerde oturma, ticaret ve barınma izni istediler. Gazneli Mesut durumun farkına varmış ve zamanla Selçukluların kendisine bağlılıkların koparacaklarını anlamıştı. Meydana gelen Selçuklu tehdidini bir manada ortadan kaldırmak amacıyla bir ordu görevlendirerek Selçukluların üzerine gönderildi. Nesa şehrine varan Gazne ordusu Selçuklular ile karşı karşıya 1035 yılında çarpışarak Gaznelilere ağır bir mağlubiyete uğrattılar. Böylelikle içeride Gazneli Devleti kötü bir düşman kazandı ve Selçuklu beyliği kazandığı zafer ile gücüne güç kattı. Bunun üzerine Gazneli Mesut, Selçuklu beyliğinin Merv, Nesa ve Ferava üzerinde oturma izni vermek zorunda kaldı. Bu savaşın ardından 3 yıl gibi bir süre geçtikten sonra Selçuklu boyu çevresinde bulunan 3 şehirde ticaret, yerleşme ve barınma izni isteyince durumun daha fazla kötüleşmesini önlemek amacıyla Gazneli Mesut bir sefer daha düzenledi Selçuklular üzerine, bu sefer sonrası ağır yenilgi alan Gazneli Mesut ağır bir yenilgiye uğradı.

Gazneli Devleti ile Selçuklu Boyu Arasında Gerçekleşen Dandanakan Savaşı

Gazneli Mahmut göndermiş olduğu 2 ordunun da yenilmesi üzerine bizzat ordunun başına geçerek 1040 yılında savaş hazırlığı içine girdi. 2 yıl süren bir savaş hazırlığında çoğunluğu atlı süvarilerden oluşan 100.000 kişilik büyük bir ordu hazırladı. Çok kalabalık bir şekilde Selçuklu boyuna savaş açan Gazneli Mesut 16 Ocak da Nişabur şehrine girdi. ilk olarak buraya gireceğini kestiren Selçuklu boyu buradaki yiyecek ve içme suyunu kirleterek ayrılınca ordunun lojistik ihtiyacı diğer şehirler ile karşılandığından yavaş olarak ilerliyordu. Nişabur şehrinden sonra Merv şehrinde Dandanakan kalesi önünde iki ordu karşı karşıya geldiler. Gazne ordusu uzun yolculuk, aylık ve su kuyularına uzaklığı nedeniyle yorgun düştü ve Selçukluların planlı ve vur kaç tarzı taarruzları karşısında fazlaca tutunamayan Gazneli Mesut ağır kayıplar vererek savaş meydanından düzensiz olarak çekilerek yenik düştü. Gazneli Mahmut bu yenilgi sonrası askeri ve siyasi otoritesini yitirdi. Savaşı kaybeden ordu bunun birinci sorumlusunun Gazneli Mahmut olduğu kanaatindeydi. Plansız bir şekilde yapılan saldırının ağrı kayıplar verdiği kanaatindeydi. Savaş alanından Hindistana doğru kendi birliğiyle kaçmaya çalışan Gazneli Mahmut emrinde olan ordu tarafından öldürüldü. Dandanakan savaşı sonrası Selçuklular devlet hazinesini ve ordusunu ele geçirerek tarih sahnesine Büyük Selçuklu Devleti olarak çıktı.

Son Güncelleme : 06.04.2021 09:43:48
Dandanakan Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Dandanakan Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Dandanakan Savaşı"
Bir yerde Gazneli Mesut demişsiniz. Bu bir yazım yanlışı mı? Yoksa Gazneli Mesut diye biri de mi var? Ödevimi bitirmem için bunu bilmem gerekiyor. Bilgilerinizi bekliyorum.
Çisem . 02.10.2018 00:48:57
CEVAP YAZ
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022