Osmanlı Devleti Savaşları

Osmanlı Devleti Savaşları

Osmanlı Devleti Savaşları, Osmanlı Devleti uzun soluklu yaşamış büyük bir devlettir. Osmanlı Devleti kuruluş, yükselme, duraklama, gerilme ve dağılma olarak beş dönem geçirmiştir. Bu beş dönemde sürekli savaşlar olmuştur. Çünkü Osmanlı Devletinin toprakları her bakımdan çok değerli idi. Bu yüzden diğer ülkeler sürekli Osmanlı Devleti' ne savaş açmıştır. Osmanlı Devleti bu savaşların bazılarını kazanmıştır bazıların da ise mağlup olmuştur.

Osmanlı Devleti Savaşları (Kuruluş Dönemi):
 • Koyunhisar Savaşı
 • Maltepe Savaşı
 • Sazlıdere Savaşı
 • Sırpsındığı Savaşı
 • Çirmen Savaşı
 • Birinci Kosova Savaşı
 • Ploşnik Savaşı
 • Niğbolu Savaşı
 • Ankara Savaşı
 • Çalıbey Deniz Savaşı
 • Varna Savaşı
 • İkinci Kosova Savaşı
Osmanlı Devleti kuruluş döneminde yaklaşık yirmi adet savaş olmuştur. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti altı adet padişah değiştirmiştir. Osman Bey döneminde Koyunhisar Savaşı ve Maltepe Savaşı yapılmıştır. Koyunhisar Savaşı Osmanlı ile Bizans arasında ilk yapılan savaştır. Birinci Murat döneminde ise toplam beş adet savaş yapılmıştır. Sazlıdere Savaşı, Sırpsındığı Savaşı, Çirmen Savaşı, Birinci Kosova Savaşı ve Ploşnik Savaşıdır. Ploşnik Savaşında Osmanlı ilk defa Haçlı ordusuna yenilmiştir. Yıldırım Beyazit döneminde Niğbolu Savaşı ve Ankara Savaşı yaşanmıştır. Bu savaş Osmanlı için önemli savaşlardır. Çelebi Mehmet döneminde ise ilk deniz savaşı olan Çalıbey Deniz Savaşı yaşanmıştır. İkinci Murat döneminde Varna Savaşı ve İkinci Kosova yapılmıştır. İkinci Kosova Savaşı Osmanlı Devleti için daha önemlidir. Çünkü Haçlı ordusu artık geri çekilmiştir. Balkanlar artık Türk yurdu haline gelmiştir.

Osmanlı Devleti Savaşları (Yükselme Dönemi):
 • Otlukbeli Savaşı
 • Osmanlı-Venedik Savaşı
 • Osmanlı-Memlük Savaşı
 • Çıldıran Savaşı
 • Turnadağ Savaşı
 • Mercidabık Savaşı
 • Ridaniye Savaşı
 • Mohaç Savaşı
 • Zigetvar Seferi
 • Hint Deniz Seferi
 • Nis Seferi
 • Cebre Savaşı
 • İnebahtı Savaşı
Osmanlı Devleti yükselme döneminde ise altı adet padişah değiştirmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Otlukbeli Savaşı ve Osmanlı-Venedik Savaşı olmuştur. İkinci Beyazit Döneminde Osmanlı-Memlük ve Osmanlı-Venedik Savaşı olmuştur. Yavuz Sultan Selim döneminde ise Çıldıran, Turnadağ, Mercidabık ve Ridaniye Savaşları olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mohaç Savaşı, Zigetvar Seferi, Hint Deniz Seferi, Preveze Deniz Seferi, Nis Seferi ve Cebre Savaşı olmuştur. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa döneminde ise iİnebahtı Savaşı olmuştur.

Osmanlı Devleti duraklama ve gerileme döneminde kısmen savaşmayı bırakmış ve hiç imzalamadığı kadar anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmalardan bir çoğu Osmanlı Devlet için çok yararlı olmamıştır. Bu anlaşmalardan en önemlisi Küçük Kaynarca Anlaşmasıdır. Çünkü ilk kez Türk ve Müslüman toprağı kaybedilmiştir.

Osmanlı Devletinin son dönemi olan dağılma döneminde ise dokuz adet padişah değişmiştir. Bu dönemde yine anlaşmalar imzalanmaya devam edilmiş ancak savaşlarda durmaksızın devam etmiştir. Osmanlı-Rus Savaşı bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti ilk kez imtiyaz vermiştir. Sırp ve Yunan isyanı yaşanmıştır. Kırım savaşı yaşanmıştır ve başarısız olunmuştur.
Son Güncelleme : 31.03.2021 07:58:52
Osmanlı Devleti Savaşları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Osmanlı Devleti Savaşları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Devleti Savaşları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022