7 Yıl Savaşları Nedenleri ve Sonuçları
12 Temmuz 2024

7 Yıl Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Yedi Yıl Savaşları

Yedi Yıl Savaşları, 1756 ile 1763 yılları arasında Avrupa devletleri arasında yedi yıl boyunca süren savaşlardır.

Savaşın Arka Planı

Avusturya Veraset Savaşları, Fransa ile Prusya'nın üstünlüğü ile sona ermiş ve sonucunda 1748 yılında Aix-la-Chapelle Antlaşması imzalanmıştır. Ancak bu sonuç, her iki tarafı da memnun etmemiştir ve taraflar arasında tekrar savaş hazırlıkları başlamıştır. Avrupa kıtasında yeni ittifaklar meydana gelmiştir. İngiltere ve Prusya arasında ittifak kurulmasının karşılığı olarak Fransa, Avusturya-Habsburglar ile ittifak kurmuştur. Böylelikle Almanya toprakları üzerinde, Avusturya ve Prusya arasındaki rekabet hız kazanmaya başlamıştır.

Savaşın Nedenleri

Savaşın en büyük nedenleri, İngiltere ve Fransa için sömürge yarışı ve deniz üstünlüğü iken, Avusturya ve Prusya için ise Orta Avrupa hegemonyası olmuştur.

Savaşın Gelişimi

Prusya Kralı II. Friedrich, ilk saldırıyı kendisi yaparak Avusturya'yı parçalamayı amaçlamıştır. II. Friedrich, 1756 tarihinde Saksonya'nın merkezi Dresden'e saldırarak kenti almış ve 6 Mayıs 1757 tarihinde Prag Çatışması'nda Avusturya'yı yenilgiye uğratmıştır. Bunun ardından İsveç ve Rusya, Doğu Prusya'ya saldırmıştır. Ruslar burada Prusya orduları karşısında belirgin bir başarı kazanmıştır. Öte yandan Fransa ise Silezya'ya saldırmıştır. II. Friedrich bu saldırıyı başarı ile kazanmıştır. Fakat 21 Haziran 1758 tarihinde İngiliz ordusu, Fransız ordusunu bozguna uğratarak II. Friedrich'i bu bölgeden ordularını geri çekmek zorunda bırakmıştır. Ayrıca Prusya, 12 Ağustos 1759 tarihinde Avusturya-Rusya birleşik ordusuna da yenilmiştir. Bu yenilgi, Prusya'nın sınırlı olan askeri olanaklarını da tüketmesine sebep olmuştur. II. Friedrich artık taarruz edecek askeri güce sahip değildir ve savunma yapabilmesi için İngiltere'nin mali desteğine güvenmektedir. II. Friedrich, Aralık 1762'de Çariçe Tsaritsa'nın ölümünün ardından tahta II. Pedro'nun geçmesiyle Rusya ile bir barış anlaşması yapmaya karar vermiştir. Bu kararın alınmasındaki en büyük etken, Prusya'ya düşmanca tutumlar beslemeyen II. Pedro'nun ta kendisidir. Ardından II. Pedro'nun arabuluculuğu sayesinde İsveç ile barış imzalanmıştır. Rusya ve İsveç'in çekilmesiyle zayıflayan Fransız-Avusturya ittifakı, barış istemek zorunda kalmıştır.

Savaşın Sonuçları

Savaş sonunda kazanan taraflar İngiltere ve Prusya olmuştur. 10 Şubat 1763 tarihinde imzalanan Paris Antlaşması ve Hubertusburg Antlaşması ile kazanılan ve kaybedilen toprakların yeni sınırları çizilmiştir.

Yedi Yıl Savaşlarının Sonuçları

  • Fransa: Hem ekonomik açıdan hem de politik açıdan bir hayli zayıflamış ve Kuzey Amerika ve Hindistan'daki sömürgeleri İngiltere'ye geçmiştir. Bunun sonucunda Fransız İhtilalleri başlamıştır.
  • İngiltere: 1763 tarihinde imzalanan Paris Antlaşması ile geniş sömürgeler elde ederek sınırlarını oldukça genişletmiştir. Dünyanın en güçlü sömürge imparatorluğu haline gelerek "Üzerinde güneş batmayan imparatorluk" unvanını almıştır. Bunların yanı sıra İngiltere, savaşın yol açtığı ek mali yükler sebebiyle Amerika'daki kolonilerine ağır vergiler koymuştur. Bu vergileri kabul etmeyen 13 koloni birleşerek İngiltere'ye savaş açmıştır. Böylelikle Bağımsız Amerika'nın kuruluş süreci de başlatılmıştır.
  • Prusya: 1763 tarihinde imzalanan Hubertusburg Antlaşması ile Silezya Prusya'ya bırakılmıştır ve Avrupa'nın en kuvvetli kara devleti haline gelmiştir. Güçlü bir Avrupa devleti haline gelen Prusya, dünya siyasetinde söz sahibi olmuştur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Ülgener

12 Temmuz 2024 Cuma

Prusya Kralı II. Friedrich, Avusturya'ya saldırdığında ne amacıyla hareket ediyordu ve Prag Çatışması'nda Avusturya'yı yenilgiye uğrattıktan sonra savaşın seyri nasıl değişti?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Ülgener, II. Friedrich'in Avusturya'ya saldırmasının temel amacı, Silezya bölgesini ele geçirerek Prusya'nın gücünü ve etkisini arttırmaktı. Prag Çatışması'nda Avusturya'yı yenilgiye uğrattıktan sonra savaş, Prusya'nın lehine dönüşmüş ve bu zafer, Friedrich'in askeri dehasını ve Prusya'nın askeri kapasitesini ortaya koymuştur. Ancak, savaşın ilerleyen aşamalarında Avusturya, müttefikleriyle birlikte toparlanarak Prusya üzerinde baskı kurmaya devam etmiştir. Bu durum, savaşın daha uzun ve karmaşık bir hale gelmesine neden olmuştur.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

VaRNA Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

VaRNA Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Savaş Tarihleri ve Sonuçları

Savaş Tarihleri ve Sonuçları

Bosna Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Bosna Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Vietnam Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Vietnam Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Amerikan İç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Amerikan İç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Siber Savaş Türleri ve Özellikleri

Siber Savaş Türleri ve Özellikleri

Talas Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Talas Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Truva Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Truva Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

1 Dünya Savaşı Tarihi ve Sonuçları

1 Dünya Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Cerbe Deniz Savaşı ve Sonuçları

Cerbe Deniz Savaşı ve Sonuçları

Büyük Taarruz Sonuçları

Büyük Taarruz Sonuçları