Yemen Savaşı

Yemen Savaşı

Yemen savaşı, bu savaşın yapılış amacı, Osmanlı devletinin kutsal toprakları korumak adına Yemen cephesinde savaştığı yerlerden biridir. Yemen savaşı 23 ocak 1919’da başlayan savaş Osmanlı devletinin başarısızlığıyla son bulmuştur. Bu savaşın yapılma sebebi, İngiliz devletlerin Arap coğrafyasını istila edip sömürge oluşturmak istemeleridir. Tabi Osmanlı devleti bu sömürge anlayışına karşı çıkmış ve bölgeye asker göndermiştir. Arapların ihanetiyle beklenmedik şekilde maruz kalmıştır. O bölge içerisinde bulunan bazı Arap aşiretleri İngilizlerle işbirliği yapıp, Osmanlı Devleti'ne karşı da savaşmışlar. Yani Araplar hem milliyetçi hem İslamcı bir politika gütmemişler. İngilizlerin kışkırtmaları sonucunda patlak veren yemen savaşı, Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu savaşı kaybetmesindeki etken, Araplar arasında yerleşmiş olan İngilizlerin Osmanlı devletine karşı sürekli Arapları ayaklandırma isteklerinden kaynaklanmıştır. Yemen savaşındaki gelişmeler türkülere konu olmuş ve hala günümüzde söylenmektedir.

Yemen savaşında Lawrence 'nin rolü

Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan arasında, Mekke emiri Şerif Hüseyin de vardır. İşin en ilginç tarafı Şerif Hüseyin’i Mekke emirliğine Osmanlı Devleti atamıştır. Bu denli ihanet içerisinde olan ve İngilizlerin Arapları, Osmanlı Devletine karşı dolduruşa getirmeleri akıllara durgunluk getirmektedir. Bu savaş ihanet savaşının adı da diyebiliriz. Çünkü 1.Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında yer alan ve sürekli bağlılığını ifade eden Araplar, hiç beklenmedik şekilde Osmanlı Devleti'ne karşı bir isyanda bulunmuşlardır. Yukarıdaki yazımızda da ifade ettiğimiz gibi ünlü İngiliz ajanı Lawrence Arapların bağımsız bir devlet kurmalarını gerektiğini sürekli anımsatarak ve Araplar arasında bir sempati kazanmıştır Lawrence böyle davranarak Arapların davasını benimsemiş gibi görülmüştür. Bu sinsi ajanın maksadı İslam dünyasına zarar verip parçalamaktır ve bölge içerisinde İngiltere Devleti'nin daha rahat cirit atmasını sağlamak olacaktır. Tabi bölgesinde bu gelişmeler yaşanırken bir kısım Araplar'da Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını, sadakatlerini bildirmişler. Bunların başında Yemen'deki imam Yahya gelmektedir.

Yemen savaşında Şerif Hüseyin'in rolü

Yemen savaşında Osmanlı Devleti’nin ağır kayıplar vermesinden ötürü bölgeyi istenmedik şekilde bırakmak zorunda kaldı ardından, Şerif Hüseyin bölgede ilk önce Medine emiri daha sonra da Ciddi krallığına kadar yükselmiş oldu. Ancak bu yükseliş Şerif Hüseyin için pek hayra alamet olmayacaktır. Bölgede oluşacak karışıklıkların sebepleri arasında vehhabilik görüşüne sahip Abdulaziz İbn-i Suud ile liderlik mücadelesine girecek ve bu mücadelede mağlup şekilde ayrılacaktır. Daha sonrasında Akabeye sürgüne gönderilecektir. Akabeye gönderilen Şerif Hüseyin, yokluklar içerisinde ve ağır hastalıklarla mücadele edememiş ve ölmüştür.

İngilizlerin şeytani planları burada da devreye girmiştir. Şerif Hüseyin ile çıkarları bitince Bu sefer vehhabilik lideri olan Abdülaziz İbn-i Suud’u desteklemeleri sonucunda daha önce Şerif Hüseyin’e vadettikleri halifelik makamını onu nasıl kandırdıkları gün yüzüne çıkmış oldu. İngilizlerin bu sinsi planı, Osmanlı Devleti’ni bölgeden atmak istemesiydi. Bu durum sonucunda İslam dünyasında ikilik çıkarma amaçlarına ulaşacaklardı. Önce Şerif Hüseyin’i kullanmaları daha sonra Abdülaziz İbn-i Suud’u kullanarak böylece planları tıkır tıkır işlemiş oldu. Şerif Hüseyin durumu fark etti ama her şey için çok geçti.

Yemen savaşında, Osmanlı devletini savunan 7.kolordu tahmini olarak 300 binden fazla şehit verdiği söylenmektedir. Çanakkale savaşında bile bu kadar şehit vermediğimizi hesap edersek, yemen savaşında çok hüzünlü ve ihanet senaryolarının oynandığı bir savaş olduğu söyleyebiliriz. İslam uğruna ve hayatlarını kutsal şehirler olan Mekke ve Medine için feda eden aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Son Güncelleme : 30.03.2021 06:35:52
Yemen Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yemen Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yemen Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022