Soğuk Savaş Tarihi ve Sonuçları
11 Temmuz 2024

Soğuk Savaş Tarihi ve Sonuçları

Soğuk Savaş

Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı'nın bitiminden 1991 yılına kadar süren, ABD önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler Birliği önderliğindeki Doğu Bloku arasında yaşanan uluslararası siyasi ve askeri gerilim dönemidir. Soğuk Savaş dönemi, dünya tarihinin en kritik ve gergin dönemlerinden birini temsil eder.

Blokların Tanımlanması ve Yapılanmaları

Soğuk Savaş sırasında Batı Bloku, NATO üyesi olan ve olmayan, ABD ile müttefik kapitalist ülkelerden oluşurken, Doğu Bloku ise Varşova Paktı'na üye olan, komünist ülkelerden ve bu pakta üye olmayan diğer komünist devletlerden meydana gelmekteydi. Bu iki zıt grubun yanı sıra, hiçbir grubu desteklemeyen ve Bağlantısızlar Hareketi olarak bilinen üçüncü bir grup daha bulunmaktaydı. Çin Halk Cumhuriyeti ve Yugoslavya ise hem Doğu Bloku ülkeleri hem de Bağlantısızlar Hareketi'nin üyeleriydi. Bu iki komünist ülkenin her iki blokta da bulunmasının sebebi, Sovyetler Birliği ile olan görüş ayrılıklarıydı.

Soğuk Savaş'ın Başlangıcı

II. Dünya Savaşı'ndan sonra pek çok ülkede halk demokrasileri kurularak sosyalist bir düzene geçilmesi ve sosyalist hareketlerin çoğu ülkede yayılması, ABD tarafından tepkiyle karşılandı. 5 Mart 1946'da eski İngiliz Başbakanı Winston Churchill, Amerika'nın Fulton kasabasında Başkan Harry Truman'ın yanında yaptığı ünlü konuşmada, Sovyetler Birliği'ne karşıt görüş ve siyasal savaş ilan eden "Demir Perde" ifadesini kullandı. Churchill, Anglo-Sakson ülkeleri yönetenleri, sosyalizme karşı güç birliği oluşturmaya davet etti. Bu konuşma, uluslararası platformda Batı Bloku için bir eylem planı oldu. 1947 Mart ayında, ABD Başkanı Truman, SSCB'nin şantajı altında olduğu ileri sürülen ülkelere ekonomik ve askeri yardım amacıyla destek ilan etti. Bir ay sonra Moskova'da toplanan Müttefikler arasında yapılan konferans başarısız sonuçlandı ve grupların faşist işgalinden kurtardıkları topraklar üzerinde, ayrılıklar son bulmadı.

Marshall Planı ve Doğu Bloku'nun Tepkisi

1947 Mayıs ayında, İtalya ve Fransa hükümetlerinde yer alan komünist partisi üyesi olan bakanlar, görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu dönemde, Marshall Planı'nın açıklanması önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Çin'de Çan Kay Şek'in sınır ve konumlarını savunmalarının imkânsız hale gelişi karşısında, ABD, Truman Doktriniyle teklif edilen yardımı, Almanya da içlerinde Avrupa ülkelerine yöneltmeyi planladı. Bu şekilde ekonomik yardım sağlama umuduyla, Doğu Avrupa'daki halk demokrasiyi ülkeleri de kendine doğru çekmeyi amaçladı. Ancak, Doğu Avrupa ülkeleri Temmuz 1947'de Marshall Planı'nı istemeyerek reddetti. Aynı yılın Ekim ayında, SSCB ve sosyalist ülkelerin dış siyasetini eşgüdümlü yapmak için Kominform kuruldu.

Berlin Ablukası ve NATO'nun Kuruluşu

1948 Şubat'ında, Çekoslovakya'da halk demokrasisinin oturması halinde, Batılı ülkeler Almanya'nın kendi işgalleri altında tuttukları bölümünde, bir oldu bitti furyası yaratmaya yöneldiler. Bu gelişme sonucunda ilan edilen Berlin Ablukası, Soğuk Savaş'ın yükselmesinde önemli bir dönem oldu. 1949'un Nisan ayında, NATO'nun kuruluşunun, ABD ve müttefikleriyle ilan edilmesinden sonra, Mayıs ve Kasım ayları arasında, Almanya'da iki farklı devlet kuruldu. Bu süreç içerisinde, Eylül 1949'da SSCB'nin de ilk atom bombasını yaptığı açıklaması, ABD'nin bu alandaki tekel durumunu sona erdirdi.

Kore Savaşı ve Soğuk Savaş'ın Zirvesi

Soğuk Savaş'ın zirvelerinden biri, şüphesiz 1950'de başlamış olan Kore Savaşı oldu. BM'nin Güney Kore'ye destek çıkması üzerine, bir dünya savaşının oluşabilmesi tehlikesi doğdu. Kore Savaşı, Soğuk Savaş'ın ne kadar ciddi bir çatışma durumuna gelebileceğini gösteren önemli bir örnekti.

Soğuk Savaş'ın Sonuçları

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, Doğu ve Batı bloklarının zaman zaman savaş çıkarmaya dair tehditleri, bütün dünyada gergin bir durum yaratmıştır. Bu dönemde, insanlarda nükleer kıyamet paranoyası oluşmuş, dünya devletleri ise bu iki bloktan birinin yanında yer almaya çalışmışlardır. Gerginlik hiçbir zaman gruplar arasında sıcak savaşa dönüşmemiş olsa da taraflar her manada birbirlerini yıpratma politikaları izlemiştir. Genel kabule göre, Berlin Duvarı'nın yıkılışı, komünizmin bitişine zemin hazırlamış ve Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda Soğuk Savaş sona ermiştir.

Ekstra Bilgiler

Soğuk Savaş döneminde yaşanan bazı önemli olaylar ve gelişmeler:

  • 1957'de Sovyetler Birliği'nin Sputnik I uydusunu fırlatması, Uzay Yarışı'nı başlattı.
  • 1962'de Küba Füze Krizi, dünya tarihindeki en ciddi nükleer savaş tehlikelerinden birini oluşturdu.
  • 1972'de ABD ve SSCB arasında Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (SALT) başladı.
  • 1980'lerin sonunda Mihail Gorbaçov'un reform politikaları (Glasnost ve Perestroika), Sovyetler Birliği'nin çöküşüne yol açtı.

Soğuk Savaş, dünya tarihinin en karmaşık ve çalkantılı dönemlerinden birini temsil eder. Bu dönemde yaşanan olaylar, günümüz uluslararası ilişkilerine ve dünya siyasetinin şekillenmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Hürdoğan

11 Temmuz 2024 Perşembe

Soğuk Savaş döneminde yaşayanlar ıçin günlük hayat nasıl etkileniyordu? ABD ve SSCB arasındaki bu gerginlik, halkın psikolojisini ve güvenlik algısını nasıl şekillendiriyordu?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Hürdoğan, Soğuk Savaş dönemi, hem ABD'de hem de SSCB'de yaşayan halkın günlük hayatını ciddi şekilde etkiliyordu. Bu dönemde, iki süper güç arasındaki gerginlik, halkın sürekli bir tehdit altında hissetmesine neden oluyordu. Özellikle nükleer savaş korkusu, insanların psikolojisi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu. Okullarda nükleer saldırılara karşı tatbikatlar yapılır, sivil savunma önlemleri sıkça gündeme gelirdi. Propaganda savaşları ve casusluk faaliyetleri de insanların birbirine olan güvenini sarsıyordu. Güvenlik algısı, her an bir saldırı olabileceği düşüncesiyle şekillenmişti, bu da toplumsal huzursuzluğun artmasına neden oluyordu. Bu dönemde insanlar, günlük yaşamlarında bile sürekli bir belirsizlik ve stres altında kalıyordu.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kore Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Kore Savaşı Tarihi ve Sonuçları

7 Yıl Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

7 Yıl Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Çanakkale Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Çanakkale Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Truva Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Truva Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Güncel

1 Dünya Savaşı Tarihi ve Sonuçları

1 Dünya Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Güncel

Amerikan İç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Amerikan İç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Güncel

Balkan Savaşları Tarihi ve Sonuçları

Balkan Savaşları Tarihi ve Sonuçları

Kıbrıs Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Kıbrıs Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Mohaç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Mohaç Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Irak Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Irak Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Büyük Taarruz Sonuçları

Büyük Taarruz Sonuçları

Otlukbeli Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Otlukbeli Savaşı Tarihi ve Sonuçları

Ortaçağ Savaşları Tarihi ve Sonuçları

Ortaçağ Savaşları Tarihi ve Sonuçları