3 Dünya Savaşı

3 Dünya Savaşı

3. Dünya Savaşı, Küresel enerji kaynaklarının Dünya'nın belli bölgelerinde yoğunlaşması, güçlü ülkelerin ağzını sulandırmaktadır. Bunların başında süper güç iki nükleer ülke gelmektedir. İki ülkenin Dünya'nın enerji kaynaklarını elde etmek için kendilerine özgü taktik ve planları bulunmaktadır. 3 Dünya savaşı bu dengeler üzerine çıkabilir. Bunların en ünlüsü Büyük Ortadoğu Projesidir. Bu projeye göre egemen güç olan Avrupa ve Amerika ülkeleri Ortadoğu'da kukla ülkelerin yönetimlerine kendi atadıkları fakat yönetilen halk içinden diktatörleri getirerek egemen güçlerin istedikleri gibi karar almaları sağlanmaktadır. Bu politik yaklaşım yerel halka oldukça güzel benimsetilerek halkın farkındalığı önlenmiştir. Bir diğer kutup olan Rusya ise politik yaklaşımlarına kayda değer sayıda egemen güç bulamadığından daha çok konvansiyonel silah gücüne güvenerek Ortadoğu'da varlık göstermeye çalışmaktadır.

3. Dünya savaşı nedir?
  • Birinci ihtimal, İkinci Dünya Savaşının bittiği 1945 yılı ile Sovyetler Birliğinin dağıldığı 1990'lı yıllar arasında Amerika ve Rusya arasında başlayan psikolojik soğuk savaş 3. Dünya Savaşı adını almıştır. Bu yıllarda ülkeler birbirine üstünlük kurmak için kıtalar arası konvansiyonel füzeler üretmişlerdir, bunların bir kısmına nükleer başlık takılabilmesi meseleyi daha ciddi boyutlara taşımıştır. Savaş teknolojisinin gelişmesine paralel olarak atmosferin üzerine uzay boşluğuna çıkılmış ve Ay'a ayak basılmıştır. Yıldız savaşları projeleri hazırlanarak uydulardan Dünya'nın gözetimi yapılmıştır. 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliğinin dağılması ile yerini tek kutuplu güç dengesi almıştır.
  • Bir diğer olasılık, günümüzde var olan enerji savaşlarının büyüyerek tarafların daha güçlü silah kullanması ile meydana gelme ihtimali olan savaştır. Olası 3. Dünya Savaşında rahatlık ve bolluğa alışmış olar egemen güçler vatandaşlarının zarar görmemesi için diyalog ve siyasetten yana tavır sergileyeceklerdir.
Özgürlük ve demokrasi çağrısı yapan egemen güçler nerede?

Savaşlar hiç kimsenin istemediği yıkımları içinde barındırır. Özgür ve demokratik bir yönetim ortadoğu ülkeleri için istenmemektedir, isteyenler çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Bunun nedeni diktatör yönetimlerin halka hesap vermek gibi bir zorunluluğu olmamasıdır. Ortadoğu'nun zengin yeraltı kaynaklarını yönetmek için egemen güçlerin mücadelesi günümüzde sıcağı sıcağına hissedilmektedir. Egemen güçler bunun bilincinde olduğundan gelişmiş başkentlerinde abartılı karşılamalar ve hoşgörüler ile diktatörlerin kalbi kazanılarak kendilerin lehinde kararlar aldırmaktadırlar. Fakat demokratik ülke yönetim başkanları egemen güçler ile yaptıkları anlaşmaların yürürlüğe girmesi için meclisinin bir yasa ile anlaşmayı onaylaması gerekir, aksi halde anlaşma hükümsüz kalır.

3. Dünya savaşının çirkin yüzü

Birinci Dünya Savaşında, ikinci Dünya savaşında da kutuplarda aktörler hep aynıdır. Avrupa destekli Amerika ve Diktatör rejimlerin desteklediği Rusya'dır. Muhtemeldir ki olası bir istenmeyen 3 Dünya savaşında da kutuplar yine aynı olacak, tabiki savaşı hiç kimse istemez. Şimdilik 3. Dünya savaşının çıkma ihtimali çok zayıf görünüyor, zayıf ülkelerin insanlarını değersiz görerek bombalayanlar, kendi halkının içinde patlayan bombalar ile savaşın çirkin yüzü ile karşılaşıyorlar. Savaşın ne kadar tehlikeli olduğunu acı tecrübeler ile anlayan egemen güçler kendi halkının savaşa maruz kalmaması yoğun mesai harcamaktadırlar.
Son Güncelleme : 03.04.2021 11:22:42
3 Dünya Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

3 Dünya Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "3 Dünya Savaşı"
Teşekkür ederim çok işime yaradı sağ olun... :D
Melisa . 28.04.2017
CEVAP YAZ
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022