1 İnönü Savaşı

1 İnönü Savaşı

1.İnönü Savaşı: Kurtuluş savaşı yıllarında Yunanlılarla yapılan ilk savaş 1. İnönü savaşıdır ve bu savaş ismini İsmet İnönü den almıştır. Bu yazımızda sizlere 1. İnönü savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler vereceğiz. 1. İnönü zaferi 6 Ocak 1921 tarihinde her iki taraftan da saldırıya geçen Yunan Kuvvetleri ile Türk Orduları arasında yapılan savaştır. 6 Ocak'ta saldırı hazırlıklarını tamamlamış olan Yunan Ordusu, o sırada Çerkez Ethem isyanını bastırmaya çalışan Türk kuvvetlerinin çatışmasını fırsat bilerek Eskişehir bölgesinde taarruza geçmeye başlamıştır. 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmiş olan Yunan Ordusu daha sonra Ayvalık, Soma,Akhisar ve Aydın'a kadar ulaşmıştır. 22 Haziran tarihinde iki koldan harekete geçen Yunan ordusu kuzey grubununda desteğiyle Balıkesir ve Bursayı işgal etmiştir. Ardından Afyon'uda işgal eden Yunan Kuvvetleri 29 Ağustos 1920'de Uşak'ı işgal etmiştir. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan'da yapılan seçimlerin ardından kurulan hükümet İtilaf devletlerinin gözüne girmek için Anadolu da kalıcı bir askeri başarı elde etmeleri gerektiğini düşünüyordu. Bu sırada Türk kuvvetlerinin Çerkez Ethem isyanı ile uğraşıyor olmaları Yunanistan'ın bu düşüncesini uygulaması için kolaylık sağlıyordu. Yinede Türk kuvvetlerinin bu isyanı bastırmak için uğraşmaları Yunan Ordusuna yenilecekleri anlamına gelmiyordu. Türk Ordusu 1. İnönü savaşını kazandı ve Yunan Kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı. Zafer olarak değerlendirilen bu savaşın ardından Ankara ve çevresinde büyük kutlamalar yapılmıştır.

1. İnönü Savaşının Nedenleri

 • 1. Dünya savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile imzalanan Sevr Barış Antlaşması sonucunda kendisine verilen yerlerle yetinmeyen Yunanistan'ın bu yerleri yeterli bulmaması ve Büyük Yunanistan devletini kurma düşüncesi.
 • İngilizlerin sevr barış antlaşmasını uygulamak amacı ile Yunanlıları kışkırtması.
 • Yunanistan'ın Eskişehir'i daha sonra ise Ankarayı ele geçirmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisini dağıtarak milli güçleri yok etmek istemesi.

1. İnönü Savaşının Sonuçları

 • Çerkez Ethem isyanı fırsat bilen Yunan ordusu ağır bir yenilgi alarak geri çekilmiştir.
 • 1.İnönü savaşı TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun ilk savaşı ve ilk zaferi olmuştur.
 • Bu zafer sonucunda Türk halkının Türkiye Büyük Millet Meclisine olan güveni artmıştır.
 • Bu savaşın sonucunda zaferin düzenli ordular sayesinde kazanılabileceği anlaşılmıştır ve bu nedenle Türk ordusunda emir komuta sistemi oluşturulmuştur.
 • Sevr antlaşmasının zorla kabul ettirilmeyeceği anlaşılmıştır.
 • 1. İnönü zaferinin hemen ardından 20 Ocak 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İlk Anayasayı kabul etmiştir.
 • 1. İnönü savaşını Türkiye'nin kazanması üzerine itilaf devletleri uyguladıkları politikayı gözden geçirmek amacıyla Londra'da bir konferans düzenlemişlerdir. Ve bu konferansa Osmanlı devletinin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisini'de çağırmak zorunda kalmışlardır.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi bu başarıdan sonra Afganistan Devleti ile Dostluk, Rusya ile Moskova Antlaşmasını imzalamıştır
Son Güncelleme : 29.03.2021 19:36:23
1 İnönü Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

1 İnönü Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "1 İnönü Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022