Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş savaşının amacı öncelikle ülkenin bütünlüğünü korumak ve ulusun egemenliğine dayalı olarak bağımsızlığını sağlaması amacıyla yapılan toplu harekettir.Türk devleti kurmak için bütün halkın hareket etmesi ile yaşanılan savaşlardan en büyük milli mücadele savaşıdır. Çok cepheli bir savaş olması açısından Kurtuluş Savaşı Osmanlı Devletinin yapamadığı vatanı müdaafası ile Anadolu topraklarında yürütülen toplu isyanın, Mondros Ateşkes Antlaşmasına bir tepki olarak doğmuştur. Bu antlaşma ile Türk milletinin ölüm kalım mücadelesi başlanmış ve bu mücadele büyük zaferler ile Türklerin kendi çabalarıyla kazandıkları savaş olarak tarihte bulunan yerini almıştır.

Kurtuluş savaşının öncesi,

Osmanlı Devleti' nin Birinci Dünya Savaşındaki yenilgisinden sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Anadolu ve Trakya toprakları her türlü işgale açık bir konuma gelmiştir. Bu sebepten Türkiye toprakları da işgallere açık bir konumda görülmekteydi. Mondros Ateşkes antlaşmasının hükümlerine göre bu antlaşmayı imzalayan devletlere gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakları tanınmıştı. Ülkenin işgale uğraması ile ilgili padişah için önemli olan saltanatın selamette olması, Halifeliğin devam etmesi olarak yorumlanmıştır. Bu antlaşma sayesinde ağır koşulları içeriden İstanbul hükümeti yapılacak barış görüşmelerine karşın, itilaf devletlerinin güvenliklerini teklifi eden bir durumu bahane ederek; istedikleri bölgeleri işgal edecekleri düşüncesiyle hareket ediyorlardı. Ayrıca İstanbul ve çevresinde bulunan Boğazlar İngilizlerin kontrolüne geçti. Diğer taraftan İngilizler Batum, Antep, Konya, Çanakkale, Samsun, Bilecik, Maraş, Urfa, Kars ve Merzifon u işgal etmişlerdi. Bütün işgallere açık olan Anadolu topraklarında Fransızlar ise Trakya'daki demir yolunun önemli istasyonlarını ve Afyon, Adana, Mersin ve Dörtyol da bulunan istasyonları işgal ederek bu bölgelere el koymuşlardı. İngilizce tarafından ise işgal edilen yerler daha sonradan Fransızlara terk edilmişti. İtalyanlar ise Fethiye, Bodrum, Kuşadası, Antalya, Marmaris gibi ege kıyılarını işgal ettiler. Mondros mütarekesinin altı vilayeti Ermenilere bırakılmasıyla bu devlet işgal girişiminde bulunmuştur. Bu madde dolayısıyla Ermeniler de bu toprakları almak için harekete geçtiler. Ermeniler Anadolu'da yayılmaya ve bölgedeki Türklere zulümler ve baskılar ile yıldırma politikası uyguladılar. Bu bölgede bulunan halkı öldürüp, eşyalarını yağmaladılar. Mersin,Adana, Kozan, Osmaniye, Fransızlarla birlikte Ermeni çetecilerin eline geçmişti. Yunanlılar ise kendilerine vaat edilmiş olan Ege bölgesine ele geçirmek için İngiliz ve Amerikan Savaş gemilerinin koruması altında İzmir'i işgal etmek için bu topraklara hareket ettiler. Bu sayede yapılan işgallere karşı Hasan Tahsin adında bir kişinin düşmana karşı attığı ilk kurşun ile Kurtuluş Savaşının başlanması sağlanmış oldu. Bu hareketlere İstanbul hükümeti, Osmanlı hükümetleri ve padişah işgallere karşı ses çıkarmadı. Orduya geçip, güçlendirmeye yönelmemişlerdi. Sadece kendi çıkarları etrafında saltanatın devam etmesi ve sarayın zarar görmemesi düşüncesi içindelerdi

Kurtuluş savaşı ve yapılan hareketler,

Kurtuluş Savaşı işgallere karşı ilk silahlı direniş Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir. Bu bölgede Fransızlara karşı ilk Kuvayi Milliye hareketi Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı oluşmuştur. İzmir'i işgal eden Yunan birliklerinin Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlaması yüzünden Osmanlı hükümetinden artık hiçbir şey beklenemeyeceği yani topraklarını koruyamayacak olduğu kesinleşmişti. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa dokuzuncu kolorduya atandı. Osmanlı Devletinin yapamadıkları işleri artık kayıtsız şartsız bağımsız olmak için Türk devleti korumak gerektiği düşüncesiyle, kendi aralarında Kemal Paşa Milli Mücadele başlaması gerektiğini vurgulamıştır. Düşman işgaline karşı bazı bölgelerde oluşan direnişler sebebiyle direnişin temelleri atılmıştır. Mustafa Kemal Paşa askerleri örgütleyerek; Anadolu'daki komutanlarla temas haline geçmiş ve halka felaketin büyüklüğünün anlatılması ve işgallere karşı hep birlikte ayaklanma olması gerektiğini bildirmişti. Bu sebepten dolayı da üç ilde büyük kongreler düzenleyerek; vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğunu ve bunun üstesinden gelmek için hep birlikte hareket etmek gerektiğini bildirilmiştir. Bu anlamda ulusun bağımsızlığını yine ulusun kendi kararının kurtaracağı belirtilerek; hep birlikte hareket etmenin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca ulusal sınırlar içinde vatan topraklarının bölünmezliği için herkesin kanının son damlasına kadar savaşması gerektiğini bildirmiş ve Kurtuluş Savaşının sinyallerinin bütün Anadolu topraklarına yayılmasını sağlamıştır. Kuvayi Milliyenin doğuşu, Milli Mücadele'nin başlaması ve büyük bir hızla topraklarının müdafa edilmesi gerekiyordu. 19 Mayıs 1919 da Atatürk'ün Samsun'a çıkması ile birlikte Amasya Genelgesi yayınlandı. Daha sonra da Erzurum ve Sivas' ta yapılan kongreler sonucunda Kurtuluş Savaşı'nın ilk sinyalleri verilmiş oldu. istanbulun işgal edilmesinden sonra Meclisi mebusanın kapatılmasıyla, Osmanlı hükümetinin tamamen ortadan kaldırılması söz konusu olmuştu. Ulusu temsil eden ve ulus adına karar veren yetkili organlara ihtiyaç vardı. Bunun için ise yeni bir meclis gerekiyordu. Bu sebepten dolayı 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Osmanlı Devleti ile İngiltere, Fransa, Ermenistan, Belçika, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya,Sırp devletleri ile imzalanan Sevr Antlaşması ile bu anlaşmayı imzalayanların kişiler vatan haini sayılmasıyla Kurtuluş savaşı başladı. Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı Cephesi'nde Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Bunun üzerine Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi gibi önemli savaşlar sonrasında, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını bütün dünyaya Türk halkı kanıtlamış oldu.Mudanya ateşkesi ardından Lozan Barış Antlaşması imzalayan yeni Türk devleti ile bütün dünya artık Türk devletini kabullenilmiş oldu. Türkiye sömürge devletlerinin elinden kendi çabaları, gücü, azmi ve kararı ile kurtulmuş oldu. Verilen onca insanın kanı ve canı sayesinde Kurtuluş savaşı başarı ile sonuçlandı.
Son Güncelleme : 02.04.2021 00:06:43
Kurtuluş Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kurtuluş Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022