Truva Savaşı

Truva Savaşı

Truva Savaşı: Truva eski adı (troya) Çanakkale ilinin Asya kıtasında ve Çanakkale boğazının yakınlarında Kaz dağı(ida) eteklerinde Tefi kiye köyünün batısında bulunan Hisarlık tepesindeki antik kente verilen isimdir. Hisarlık tepesinde antik kentinin oluşu uzun bir süre bilinmese de bölgede antik parçalarının bulunması Hisar tepesinde bir kentin oluşunu meydana çıkarmaktadır. Truva şehri kral soyundan gelen tros tarafında kurulmuş ve Truva savaşı bu kente gerçekleşmiş olup kentin Akalar tarafında yıkılmıştır.

Truva antik kentinde bulunan Athena tapınağı bulunur bu tapınağa imparator 1.c. Ser has Yunanistan yolculuğuna çıkmadan önce gidip şehri ziyaret ederek kurbanlar hediye verirdi.

Truva’da yaşayan halk krallık sayesinde uzun seneler huzurlu ve barış içinde yaşamışlar. Truva’nın bu huzurlu yaşamları bazı kötü insanlar tarafında çekilemez ve Truva’yı huzursuz edecek planlar yapmaya başlarlar. Kaz dağında yapılan güzellik yarışmasında Sparta kralı leda ile Zeusun kızı olan güzeller güzeli Helen yarışmada birinci güzel seçilir.

Helen büyüyüp evlenme çağına geldiği zaman kendi seçtiği Menelaos ile evlenir. Primaos’un oğlu Paris’in Truva kentinden Yunanistan’a gitmek için hazırlık yaptırır ve gemilerle Yunanistan Sparta’ya gider. Sparta Kralı Menelaos ve karısı güzeller güzeli Helena’ya misafir olur Paris'i çok iyi karşılarlar istediği kadar kalabileceğini söylerler. Menelaos’a Girit’de bulunan büyük babasının ölüm haberi gelir Paris’i ve güzel karısı Helenayı sarayda bırakarak cenazeye gider. Menelaos’un Girit’e büyük babasının cenazesine gitmesini fırsat bilen Paris Helen’i ile Menelaos’a ait hazineleri ve değerli eşyaları alarak kaçar. Menelaos Sparta’ya döndüğünde karısı güzel Helene’nin kaçırıldığını ve değerli hazinelerinin çalındığını öğrenir.

Menelaos abisi kral Agememnonu Helena’yı kurtarmak için yardıma çağırır, abisiyle birlikte elçi olarak Truva’ya giderler Fakat savaş çıkmasını istemez bu ziyaret istediği gibi sonuç vermez ve başarısızlıkla sonuçlanır. Menelaos Akaların kahraman savaş cısı Akhilleus’u savaşta yanlarında olması için getirir fakat Akhilleus Truva savaşını kazanamayacaklarını anlayarak saklanmış savaşa gitmek istememiştir. Akhilleus’u saklandığı yerden bulup getirerek Aka ordusuna katılıp Yunan devletiyle birleşip ilk çıkartmayı Mysia’ya yapmışlar. Akalar mysia’yı savaş yeri sanarak yağmalamalar yapmışlar fakat yanlış bölgede olduklarını anlayarak tekrar gemileriyle Truva’ya giderler ve ilk olarak Truva şehrini kuşatırlar ve Menelaos karısı ile hazinelerini kurtarmak için Yunanlı ordusuyla birlikte 1000 gemiyle çıkartma yapıp Troya saldırır 10 yıl süren savaşı başlatırlar.

Yunanlılar tahta bir at yapıp içine askerlerini doldurmuş ve bu atı Athenaya armağanımız biz savaşı kaybettik diyerek Truva’nın kapısına bırakıp yenilgiyi kabullenmiş gibi geri çekilirler. Truva halkı savaşı biz kazandık sevinciyle atı içeri alırlar. Gece olunca atın içindeki askerler çıkıp surların kapısını açarak dışarıdaki Yunan ve Menelaos’un askerlerini içeriye alırlar. Bu içeride saldırıya hazırlıksız yakalanan Truva halkı yenilgiye uğrar. Bu yenilgi sonunda Truva kenti ele geçirilir halktan erkekler öldürülür, kadınlar ise satılmak için köle alınır. Yunan askerleri Helena’yı kurtarıp kocası Menelaos’a teslim edilir.

Son Güncelleme : 12.04.2021 20:19:33
Truva Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Truva Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Truva Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022