Orta Çağ Savaşı

Orta Çağ Savaşı

Orta Çağ Savaşı, Orta çağda savaşlar göğüs göğüse çarpışmalara sahne olurdu, elçiler aracılığı ile anlaşma sağlanmaya çalışılır, anlaşma sağlanamaz ise savaş şartları konuşulurdu. Savaşın nerede ne zaman yapılacağına karar verilir, buna göre hazırlıklar yapılırdı. Savaş meydanları; ova veya sarp arazi olabildiği gibi, kale kuşatması, deniz savaşı da olabilirdi.

Ordular üçe bölünerek eğitilirdi, bunlar merkez birlikleri, öncü birlikler ve artçı birliklerden oluşurdu;

Öncüler
 • Katapultlar; bu savaş aracı sabit iken atış yapan iki tekerleği olan mühimmatı ağır taş veya barut ile desteklenmiş patlayıcılar olan mancırık benzeri ağaçtan yapılmış bir araç, bu araç ile düşmanın ortasına fırlatılan mühimmat barut ise patlayarak etki gösteriyor, ağır taş ise üzerine düştüğün düşman askerlerini ezerek saf dışı ediyordu.
 • Sapancılar; sapanlar hint keneviri vb. lifli bitkilerden yaklaşık iki metre uzunluğunda sağlam bir örgü ip yapılıyor, ipin ortası biraz genişletilerek mühimmatın konulabileceği beşik haline getiriliyordu. Daha sonra ırmak ve deniz kıyılarından toplanan çakıl taşları ipin ortasına yerleştirilir, ip döndürülerek hız kazandırılır ve mühimmat fırlatılır.
 • Okçular; Ok ve yay bilinen tarihin en eski silahıdır, ilk önceleri avlanmak için kullanılan ok ve yay daha sonra insanlar arasında ki sorunların çözümünde kullanılarak etkisini göstermiştir.
Merkez Birlikleri
 • Savaş arabaları; bu arabalar üzerinde iki askerin olduğu iki tekerli bir at arabasıdır, savaş meydanları eğer düzlük ise savaş arabaları etkili oluyor, aksi halde engebeli arazide çok faydalı olmuyordu.
 • Piyadeler; orta çağ ordularının en önemli bölümünü oluştururlar, bunların sayısal fazlalığı önemlidir, öncülerin düşmanı yıpratan atışlarından sonra piyade birlikleri saldırıya geçerler, piyadelerin askeri eğitimleri çok fazla değildir.
 • Zırhlı şövalyeler; atları ve zırhları sayesinde etkinlikleri daha da artan atlı birlikler hızlı bir saldırının olmazsa olmazı idi, bunlar piyadelerin çarpışmaya başlamasını beklerler, son anda hareket ederek düşmanın azmini kırarlar. Kaçan düşmanı kovalarlar.
 • Top; orta çağda fazla etkinlik bulamayan toplar daha çok orta çağın sonlarına doğru gelişmeye başladı, öyle ki orta çağda kullanılan toplar bir savaş boyunca bir kaç kez atış yaptığında ısınıyor ve bir daha atış yapamıyordu. Toplar daha çok psikolojik üstünlük sağlamak amacı ile kullanılırdı.
Artçılar
 • Levazımcılar; bu birlikler daha çok kale kuşatmalarında kullanılır, savaş meydanlarında da çukur tuzaklar ve köprüler kurmak için çalışırlardı.
 • Süvariler; bunlar da çevik atlı birlikler idi.
Orta çağda savaş nasıl yapılırdı?
 • Orta çağda savaş meydanı olarak seçilecek bölge elçiler vasıtası tespit edilir; iki ordu karşılaşır, önce ordunun en iyi iki askeri çarpışarak kendi karşı ordu üzerinde psikolojik üstünlük kurmaya çalışır, eğer iki ordu bu karşılaşmadan sonra anlaşırsa askeri yenilen ordu aleyhine kararlar alınarak savaş başlamadan biter, çoğu zaman bu karşılaşmanın bir anlamı olmaz ve öncü atışları ile savaş başlar. Bir ordu diğerini yok edinceye kadar savaşır.
 • Baskın ordunun diğer orduyu yakalaması ile orduların karşılaştığı yerde; bu tür orta çağı savaşlarında genellikle yakalayan ordunun galibiyeti ile sonuçlanır.
 • Kale kuşatması şeklinde olurdu; kaleler topların geliştirilmesi ile önemini yitirmiştir.
Orta çağ savaşlarının sonuçları
 • Bir taraf tamamen ordusunu kaybedebilir,
 • Yenilen tarafın ordusu tamamen esir düşebilir (bu hiç istenmez çünkü orta çağda esir beslemek diye bir kavram yoktu) en iyi haliyle çalıştırılırdı, işkence ve vahşiye ölümde olabilirdi.
 • Yenilen ordu geri çekilebilir, fakat çarpışırken ölen asker sayısı, geri çekilirken ölen asker sayısından daha azdır.
Son Güncelleme : 08.04.2021 12:18:59
Orta Çağ Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Orta Çağ Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Orta Çağ Savaşı"
Yarih dersinde bugün hocamı ilk çağı işledi ve yarınki ders için bize orta çağ savaşlarına çalışıp gelmezi söyledi. Ben orta çağı kapatan savaşın İstanbul’un ferihicolsupunu biliyorum. Diğer orta çağ savaşları nelerdir? Bana önerebileceğiniz bir kaynak var mı?
Siraç . 28.10.2018 20:19:44
CEVAP YAZ
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022