Ridaniye Savaşı

Ridaniye Savaşı

Ridaniye savaşı, Memluk Sultanlığı ve Osmanlı Devleti arasında 22 Ocak 1517 tarihinde geçen bir savaştır. Savaşın sonunda Sultan 1. Selim komutasındaki Osmanlılar galip gelmiştir.

Osmanlı Devletini Ridaniye Savaşına sürükleyen gelişmeler

1. Selim 1516 yılında Memluk Sultanlığına karşı Mısır ve Suriye seferini düzenlemiştir. Suriye'de Memluk Sultanı Kansu Gavri idaresindeki Memluk ordusunu Mercidabık Savaşında (24 Ağustos 1516) yenen 1. Selim, Hama, Şam, Humus ve Halep'i almıştır. Lübnan emirleri de bu durum karşısında Osmanlı egemenliğini kabul etmiştir. Sadrazam Hadım Sinan Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu 21 Aralık 1516 tarihinde Memluk emirlerinden olan Canberdi Gazali'yi 21 Aralık 1516 tarihinde yenmiş ve yoluna devam etmiştir. Kudüs'ü alan 1. Selim idaresindeki Osmanlı ordusu yönünü Gazze'ye çevirmiştir.

Ridaniye savaşındaki gelişmeler

Tomanbay Mercidabık savaşından sonra Memluk Sultanlığının başına geçmiştir. Kendisi Osmanlı egemenliğini kabul etmemiş ve barış teklifi yapmak için gönderilen Osmanlı elçisini de öldürtmüştür. Bu gelişmelere Ridaniye savaşına zemin hazırlamıştır. Sina Çölünü 13 günde geçen 1. Selim idaresindeki ordu, Memluk ordusuyla Ridaniye'de karşılaşmıştır

Memluk Sultanı Tomanbay ise, Venediklilerden aldığı top ve silah desteğiyle Ridaniye'de oldukça güçlü bir savunma hattı kurmayı başarmıştır. Ancak 1. Selim Osmanlı ordusunu El-Mukaddim Dağının çevresinden dolaştırarak, Memluk ordusuna güneyden saldırmıştır. Bu başarılı savaş taktiği sayesinde Memluk ordusunun sabit yönde duran topları etkisiz hale getirilmiştir.

Tomanbay ise, bu girişimlerden sonra savaşı kaybedeceğini anlayarak, 22 Ocak'ta ordusundan en cesur askerleri bir araya toplayarak kurduğu birlikle Osmanlı ordusunun komuta merkezine baskın düzenlemiştir. Burada 1. Selim'in otağı olduğunu düşünerek, veziri azamın çadırına girmiş ve o dönem veziri azam olan Sinan Paşa'yı öldürmüştür. Bu başarısız girişimden sonra Memluk Sultanı Tomanbay, savaştan çekilme kararı almıştır. Bundan dolayı 22 Ocak 1517 tarihinde Osmanlılar Ridaniye Savaşından zaferle çıkmıştır.

Ridaniye Savaşı sonuçları

Bu savaşın Osmanlılar açısından kesin bir sonucu olmamıştır. Çünkü Osmanlıların hedefi Mısır'ı almaktır. Memlukluların gösterdiği direnç nedeniyle bu sağlanamamıştır. 1. Selim Kahire'ye zarar vermeden, bu şehrin ekonomik ve sosyal yaşamına zararı olmaması amacıyla, direnmeyen Memlukluların (25 Ocak) affedileceğini ilan etmiştir. Fakat Tomanbay ve komutanlarının direnişi sebebiyle Kahire'nin ele geçirilmesi 3 gün süren çatışmalar sonunda olmuştur. Bu yüzden şehir kısmen yıkılmış, zarar görmüş, çok sayıda insan yaşamını yitirmiştir. 1. Selim 4 Şubat 1517 tarihinde Kahire'ye girerek, Yusuf Nebi Tahtına oturmuştur. Bu sırada Memlukluların direnişi Nil deltası ve Yukarı Mısır bölgelerinde devam etmiştir. Ancak Osmanlılar bunun devam etmesine engel olmuş, Tomanbay' yakalayarak, 13 Nisan 1517 tarihinde Kahire'de kale kapısında idam etmişlerdir. Bununla Memluk Sultanlığı yıkılmış ve toprakları Osmanlılara geçmiştir. Böylece Osmanlılar Mısır'ı ele geçirmiş ve halifelikte kendilerine geçmiştir. Mısır'da bulunan kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiş, Osmanlılar Doğu Akdeniz ve Baharat Yolunun tek hakimi olmuştur. Buradan sonra Osmanlılar Kızıldeniz ve Hint Okyanusuna açılmışlardır.
Son Güncelleme : 31.03.2021 23:10:39
Ridaniye Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ridaniye Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Ridaniye Savaşı"
Kolay gelsin. Aklıma bir şey takıldı. Ridaniye Savaşını Osmanlı Devleti kazanıyor ancak en başta hedefi olan Mısırı neden alamamıştır?
Melhuz . 24.08.2018
CEVAP YAZ
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022