Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Uhud Savaşı

Uhud Savaşı

Uhud Savaşı, Uhud dağının eteklerinde başlayan Uhud savaşı 23 Mart 625 yılında cumartesi günü başlamıştır. Bu savaş Medine'deki Müslümanlar ile Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu ile yapılmıştır. Hicret'in 3. Yılında Kureyşlilerin Bedir'in intikamını almak ve Arabistan'a karşı kaybolan itibarlarını tekrardan kazanması için başlayan savaş hazırlıklarının öncüleri Ebu Süfyan, İkrime, İkrime'nin kardeşi ve Ebu Süfyan'ın karısı Hint'tir. Ebu Süfyan liderliği ile hazırlanan 3000 kişilik ordu Mekke üzerinden başlayarak ilerlemeye geçtiler. Savaş öncesinde Hz. Muhammet Müslüman topluluklarını bir arada tutarak ön görüşme yaptı. Bu görüşmenin sonucunda iki seçenek belirlediler. Birinci seçenek düşman ordusuna dağın eteklerinde saldırılması, diğer bir seçenek ise şehrin içinde yapılacak şehri müdafaa savaşıydı. Savaşa katılmayan genç Müslümanların ısrarı ile Uhud dağının eteklerinde yapılması kabul gördü. Hz. Muhammet Müslüman askerleri yerlerine yerleştirirken bir telkin de bulunmuştu. ' Müslüman askerlerinin cesetlerinin üstünde leş kargaları dahi görseniz bulunduğunuz bölgeyi tek etmeyin' demiştir. Her tülü gelebilecek tehlikeye karşı arkadaki tepeye 50 okçu yerleştirmiştir. Mekke askerlerinin kaçtığını gören okçu Müslüman askerler savaş kazanıldı düşüncesi yerlerini terk etmişlerdir. Mekke askerlerinin süvari komutanı boş tepenin önünden geçerek Müslüman askerlerini arkadan çevirmeyi başarıp Müslüman askerlerini iki düşmanın arasında bırakmıştır. Arada kalma çatışmasında Hz. Hamza ile 70 kişi şehit olmuştur. Yenilen İslam ordusu, Uhud dağının eteğine doğru geri çekilmişlerdir. Hz. Muhammed bu savaşla beraber Medine de kalma düşüncesindeki haklılığı ile okçulara bulunduğu tembihte ki doğruları göstermiş oldu. Bu savaşla birlikte Hz. Muhammed'in isabetli kararlarına karşı çıkılmadı.

Uhud savaşının nedeni; Mekkelilerin bedir savaşının intikamını almak istemeleri ve Medine'den çıkarılan Yahudilerin Mekkelileri savaşa teşvik etmeleri ile Uhud savaşı çıkmıştır.

Uhud savaşının sonucu; Mekkelilerin Hz. Muhammed'in nüfuzu tamamen yok etmek istemişlerdir. Fakat kazandıkları halde kesin hedeflerine ulaşamamışlardır. Çünkü Mekkelilerin Müslüman ordusunun yok olmasına güçlerinin yetmeyeceğini anlamışlardır. Okçuların ganimetleri paylaşmakta acele etmesi sonucunda da Müslümanlar mağlup olmuşlardır. Aynı zamanda Hz. Muhammed'e itaatin önemi anlaşılıp Müslümanların yenilgisi Museviler de sevinç uyandırmıştır. Buna dayanarak Arap kabileleri baş kaldırmışlardır. Baş kaldıranlara Hz. Muhammed akıncıları yollamıştır. Bazı kabileler İslamiyet'in öğretilmesi için öğretici istemişlerdir. Ancak bu isteğin yalan olduğu öğreticilerin ölmesi ile anlaşılmıştır. Bu durum Hz. Muhammed'i oldukça üzmüştür. Savaşın önemli sonuçlarından biri de Hz. Hamza'nın bu savaşta şehit edilmesidir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 01:00:13
Uhud Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Uhud Savaşı Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Uhud Savaşı"
Bence uhud savaşının sonucu hz hamzanın uhud savaşında şehit edilmesidir.
Esra Özcan . 19.07.2017
CEVAP YAZ
çok detaylı sayenizde sınavı geçebildim
Ahmet . 06.05.2017
CEVAP YAZ
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu'da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikâyetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzerin...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturdukl...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. Gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2. Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikleri...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. Yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl savaş...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır.Türkiye Cumhuriyeti bu harekâtı, Zürih ve ...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük  ve  en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale  Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024