Osmanlı Rus Savaşları

Osmanlı Rus Savaşları

Osmanlı-Rus Savaşları, 16. Yüzyıl ve 20. Yüzyılları arasında geçen Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı ve daha sonrası ise bu devletin büyümesiyle birlikte bu devletin yerine geçecek olan Rusya İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan bir dizi farklı savaşlar bütünüdür. Bu savaşlar şöyle sıralayabiliriz:

1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı (Osmanlı zaferi) 1568-1570 Osmanlı-Rus Savaşı (Astrahan Seferi) (Bu savaşta rusların Kırım hanlığına karşı askeri üstünlüğü, Osmanlı diplomatik üstünlük) Navarin Deniz Baskını (İngiliz-Fransız-Rus ittifakı zaferi, Osmanlı donanması yakıldı) 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus zaferi, Ruslar Kırımı işgal etti) Kırım Savaşı (Osmanlı zaferi ) 1678 Çehrin fethi (Osmanlı zaferi) Silistre Kuşatması (Osmanlı zaferi) 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı (Rusya Eflak ve Boğdan' dan geri çekildi.) Prut_Savaşı (Osmanlı zaferi) 1810 yılı Şumnu Muharebesi (Osmanlı zaferinin ,Şumru Kenti'nde Ruslar'ı yendi) Sinop Baskını (Rus zaferi, Sinop Limanı yakıldı.) 1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşları (Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlandı) Moskova Yangını (1571) (Kırım Hanlığı Zafer) 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı (Osmanlı'nın kutsal birliktelik ile savaşa başlayarak bu savaştan çekilmesi) 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı (Rusların kazandığı bu zaferi, Şumnu kenti büyük bir direnç göstermesine rağmen Varna düştü) 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus zaferi ile sonuçlanmış ve Kırım geri alma faaliyetleri sonuçlanamadı.) Yenikale Körfezi Savaşı (Savaş sonuçsuz kaldı) Balaklava Muharebesi (Sonuçsuz) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (Rus Zaferi, Osmanlı 3 muharebe yenilmemesine rağmen 4. muharebe için bulunan imkanlar azdır.) Oltenitsa Muharebesi (Osmanlı zaferi) Gözleve Muharebesi (Osmanlı Zaferi) 1. Plevne Muharebesi (Osmanlı’ nın bu zaferi, 93 Harbi başladı, Plevne 'de artık savunma savaşları başladı) Alma Muharebesi (Osmanlı ve müttefikleri zaferi) 2. Plevne Muharebesi (Osmanlı zaferi) Sivastopol Kuşatmasının yapılması (1854-1855) (Osmanlı ve müttefik devletler zaferi) 3. Plevne Muharebesi (Osmanlı zaferi) Kafkasya Cephe Savaşları (Osmanlı zaferi,bu savaşla Rusya İmparatorluğu'nun yıkılma süreci hızlanmış ve 1917 yılında yıkılmıştır.) Bakü Muharebesi (1918) (Osmanlı zaferiyle sonuçlandı, Bakü Sovyet'ine karşı olarak kazanılmış savaştır.)


Türk-Rus Savaşı,

Osmanlı Rus savaşı denildiği zaman akla ilk gelen savaşların başında 1877-78 Türk-Rus Savaşı gelir. Türk devleti için oldukça büyük bir zarara sebep olan , Osmanlı Ermenileri için ise önemil bir fırsat haline geldi .Anadolu’nun bazı uzak bölgelerinde Ermeni çeteleri ile eli silah tutmuş olan Türkler’in cephelere ulaşmalarını fırsat bildiler. Gün işte bu gündür diyerek Türk-Müslüman köylerine saldırdılar. Bu savaşın adı tarihte 93 harbi olarak geçmektedir.

Yaklaşık olarak 1 yıla yakın süren bu savaşta Osmanlı orduları, savunmaya çekilerek savaşı yapmıştır. Batılı devletler için ise tarafsız kalarak, savaşı bitirebilmek amacıyla arabuluculuk yapmıştır. Özellikle Balkan devletlerinde bu olaylar sonucunda etnik temizlikler gerçekleşmiş ve yer yer kırımlar de söz konusu olmuştur. Sonunda ise batıdaki Osmanlı savunma sınırlarını kıran Rus ordularının ön kısmı açılmış, dirence maruz kalmadan İstanbul'un kapısına (Yeşilköy) kadar ilerleyip Osmanlı Devleti'nin sınırlarını tehdit etmiş ve bunun neticesinde ise Osmanlı Devleti Ayastefanos yani Yeşilköy Antlaşmasını imzalamak zorunda ister istemez kalmıştır. Ancak Batı Avrupa devletlerinin bu antlaşmanın şartlarından hoşnut kalmamaları neticesinde bu antlaşma artık geçerliliğini yitirmiş oldu ve yeniden imzalanmasın neden olan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devletinin, oldukça fazla toprak kaybetmesine sebep olmuş, Balkanlardaki nüfuz sayısının büyük bir oranda yitirilmesine neden olmuştur. Balkanlar'da ve Kafkasya yer alan ve sayıları 1 milyona yakın olan Osmanlı vatandaşı artık mülteci konumuna inmiş, savaş zamanında ve savaştan hemen sonra Anadolu'ya büyük göç dalgaları gerçekleşmiştir. Ayrıca Batum' da bulunan Müslüman Lazlar ile Gürcüler Osmanlı sınırlarına göç etmek durumunda kalmışlardır.

Son Güncelleme : 10.04.2021 23:35:08
Osmanlı Rus Savaşları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Osmanlı Rus Savaşları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Rus Savaşları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022