Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı, Malazgirt ovasında meydana gelen savaş Doğu Roma İmparatoru olan Romen Diyojen ile Selçuklu Sultanı Alpaslan arasında 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt ovasında gerçekleşmiş olan bu destansı savaş Türklerin ana yurdunun Anadolu olmasını sağlayan en önemli savaş olup bu savaş sonunda Türkler akın akın gelerek Anadolu'ya yerleşmişlerdir.

Malazgirt Savaşı Öncesi Yaşanan Gelişmeler

Selçuklu devleti İç Asya’da yeni kurulmuş bir ülkeydi. Gazne devletini dağılarak toprakları ile saltanat varlıklarına sahip olup güçlenmesini sağlayan Selçuklular, zamanla bölgesi üzerinde hakim bir güç konumuna gelince Doğu Roma ile yan yana komşu olmuştu. Doğu Roma siyasi olarak Anadolu'nun hükümdarı olsalar ise de Anadolu toprakları üzerinde sosyal ve kültürel yönden Doğu Roma medeniyetine esintileri bulunmamaktaydı. Doğu Roma altında yaşayan Ermeniler, Abazalar, Slavlar Kürtler, Gürcüler,Bulgar Peçenek ve Uz Türkleri doğu roma içinde azınlık olarak yaşamakta olup Paralı Asker olarak çalışmaktaydılar. Zamanla bu azınlıklar üzerinde kötü baskılar kuran doğu roma etkisinde kurtulmak isteyen azınlıklar sınırları dahilinde kaleler ve surlarla korumaya çalışıyordu. Bu durumdan rahatsız olan doğu roma tehditler karşısında asker sevk ederek otoritesini korumayı sağlıyordu. Bu dönemde belli aralıklarla Selçuklular Malazgirt savaşı önce Doğu Roma'ya belli aralıklarla gaza seferleri düzenlemekteydi. Hakeza Anadolu verimli ve zengin topraklarla kaplı muazzam bir coğrafyaydı ayrıca İç Asya tamamen İslamiyete geçiş sağladı. Selçuklular İslamiyetin yayılması açısından Doğu Romayı ve Anadoluyu hedef olarak gözüne kestirmişti.

Malazgirt Savaşının Başlama Sebepleri

Doğu sınırında meydana gelen ve giderek çoğalan Türk-İslam tehlikesi Doğu Romayı endişelendiriyordu. Selçuklular yapmış oldukları seferlerinde istilaya girişmeyerek yerleşim yerlerini tahrip etmemekle birlikte halka kötü davranmıyor ve sadece Doğu Roma askeri alanları hedef almaktaydı. Selçukluların bu stratejisi halk arasında zulme uğrayan azınlıkların takdirini toplamaktaydı ve Doğu Romanın ağır vergilerinden kurtulmak isteyen halk Selçukluları bir kurtuluş olarak görmesi Doğu Romayı gittikçe endişelendiren bir sorun haline gelmiştir.

Malazgirt Savaşı Öncesi Selçuklu Devleti ve Roma İmparatorluğunun Durumu

Doğu roma Malazgirt savaşı öncesi iç isyanlar ve karışıklıklar içerisindeydi. Bizans o dönemde eşinin ölmesi ile kraliçenin elindeydi. Kendisi kadın başına ülkenin korunması için yeterli değildi bu nedenle evlenmesi gerekiyordu ve evleneceği kişi Doğu Roma imparatoru olacaktı. Bu dönemde idareciler Doğu Romanın kurtuluşu için kraliçeye bir çok kişiyi teklif etmesine rağmen kraliçe Eudoxie hapiste tutsak olan Doğu Roma kumandanı Romen Diyojen ile evlendi. Romen Diyojen iyi bir komutan olmasına rağmen taht kavgalarından nasibini alarak komplo hazırlığıyla ilişkin olarak idama mahkum edilmişti ancak bu evlilik sebebi ile idamdan kurtularak Doğu Romanın imparatoru durumuna gelmesini sağlamıştır. Bu dönemde İmparator kökenli aileden gelmediğinden dolayı bir çok komutan ve siyasetçi kendisine biat etmedi ancak Diyojen stratejik hamlelerde bulunarak Doğu Romanın idaresini tam anlamıyla eline geçirerek Doğu Romanın imparatoru oldu. Bu dönemde Selçukluların Anadolu'ya yönelik seferleri artarak devam etmiş Kars ve Ege hattından Marmara bölgesine kadar ilerlemişlerdi. Romen Diyojen bu akınları engellemek amacıyla sınır boylarına belli aralıklar ile karakollar kurarak bu akınları engellemeye çalışıyordu. Selçuk Devletinde başlayan bir iç ayaklanmayı bastırmak üzere Şii Fatımi Devletinin üzerine sefer hazırlamakla meşguldü. Bu iç isyanı durdurmak amacıyla Selçuklu Sultanı Alpaslan ordusunu alarak Mısıra hareket etti. Bu durumu öğrenen Diojen Selçuklu devletine doğru yol alarak bir çok Ermeniyi Selçuklulara destek verdiği için katletti ve Selçuklu sınırına yakın bölgeleri yakıp yıktı. Seferde olan Selçuklu sultanının kendisine yetişemeyeceğini Düşünen Diyojen bütün İslam ülkelerini tek çatısı altında birleştiren Selçukluyu ortadan kaldırmak amacıyla merkezine kadar girmek amacıyla komutanları ile ciddi bir çalışma gerçekleştirerek Selçuklu devletinin içine girmek için elinden geleni yapıyordu. Bu durumu öğrenen Selçuklu sultanı mısır seferini bırakarak ordusunu alarak Malazgirt ovasına yerleştirerek savaş hazırlığına başladı.

Malazgirt Savaşının Gerçekleşmesi

Artık Doğu Roma komutanı ve Selçuklu sultanı her şeye hazırdı. Karşılıklı olarak sulh istenmemekte coğrafya üzerinde kim etkiliyse Anadolu'nun tam anlamıyla ona kalacağı anlaşılmıştır. Doğu roma ordusunun 70.000 Askeri ve Selçuklunun 40.000 Askeri bulunmaktaydı. Yarı yarıya bir üstünlüğü bulunan doğu roma zaferinden emindi ancak hesaba katmadığı bir şey vardır. Doğu roma içinde Müslümanlık ile şereflenen Peçenek ve Uz Türkleri bulunmaktaydı. Bu Müslüman kardeşlerimiz tarafından sürekli olarak Selçuklu sultanına bilgi gelmekteydi ayrıca Peçenek ve Uzlar Doğu Roma ordusunda önemli mevkilerde görev almaktaydı. Savaş alanında sayıca üstünlüğü olan Doğu Roma direk saldırıya geçti ancak bir savaş dahisi olan Selçuklu Sultanı Alpaslan Turan taktiğini kullanarak gelen askerleri bir dairenin içine alırcasına toparladı. Böylesi bir sarılma ile karşılaşan Doğu roma ordusu panikleyerek birden bire geri çekildi ve stratejisini kaybedip bozguna uğrayarak savaşı kaybetti.

Malazgirt Savaşının Sonuçları

Anadolu'nun kapıları Türklere sonuna kadar açıldı. Savaşı kaybeden Romen Diojen esir düştü. Esirlik durumunda ölmeyi bekleyen Diyojen ağır bir anlaşma imzalayarak ülkesine geri döndü ancak böylesi bir yenilgi sonrası ülkesine dönen Diojen tahtan indirilerek kendi halkı tarafından katledildi ancak yapılan anlaşma sayesinde Anadolu'ya yapılan göç akınları devam ederek Anadolu coğrafyasında Müslümanlık yaygınlaştı ve Türkler bir daha ayrılmamak üzere Anadolu'ya yerleşti.

Son Güncelleme : 05.04.2021 10:57:51
Malazgirt Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Malazgirt Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Malazgirt Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022