Napolyon Savaşları

Napolyon Savaşları

Napolyon Savaşları, Fransa’da gerçekleşen Devrim Savaşlarının hemen ardından Napolyon liderliğinde Fransa ile Avrupa'nın diğer farklı ve oldukça güçlü devletlerinin oluşturduğu birliklerle arasında gerçekleşen savaş zamanıdır. Başlangıç zamanın hangi sene olduğu hakkında tarihçiler ve araştırmacı yazarlar arasında düşünce birliği sağlanamamıştır. 1800-1815 yılları arasında ise yaklaşık olarak 15 yıl sürmüştür.

Napolyon Savaşları, gerçekleşen Fransız Devriminin hemen ardından ise monarşiye karşı düşünceler ve siyasal faaliyetlerin Avrupa’nın hepsine yayılmasını engellemeyle uğraşan Fransa dışındaki ülkelerin oluşturduğu Koalisyon birlikleriyle Fransız Devrim Orduları arasında Napolyon’un askeri ve siyasi liderliği devam etmiş savaşlardır.

Napolyon'un taktik özgünlüğü ve stratejik

Hemen hemen bilinen birçok tarihçiler ve araştırmacılar tarafından, Napolyon’un askeri kısımda belirgin bir teorisi gerçekleşmediği görüşünde birleşmektedirler. Napolyon’un askeri üstünlükleri, sağlam bir askeri teorik bütünlüğü çerçevesinde hazırlanmış düzenlerle değil, savaş yerlerindeki hareket tarzına bağlanmıştır.

Her şeye rağmen Napolyon her zaman saldırı savaşları düzenlemiştir. Teorik olarak herhangi bir saldırı için, bir ana plan ve alternatif düzenler hazırlanması gerekir. Fakat, Napolyon’un savaş düzeni yoktur. Napolyon, askeri birliklerini birbirleriyle bağlantıları kopmayacak bir biçimde araziye yayıp ilerler. Böylece düşmanını, onu karşılayabilmek amacıyla yayılmaya zorlamaktadır. Bu yayılma, öncesi için planlanmış savaş planının o anda değiştirilmesinin yapılması için düzensiz bir şekilde olması zorundadır. Napolyon, savaş yerini rahatlıkla gözleyebileceği bir yerdedir ve düşmanının çevreye yayılmasını izler. Belirli bir zamanda, belirli bir yer civarındaki birliklerini hızlı bir şekilde, belirli bir yere yönelik olarak saldırıya kaldırır. Bu yer, düşmanın kritik bağlantı yeridir. Eğer bu bağlantı yerine yönelen saldırı başarılı olursa, rakip cephesi yarılmış olur. Ancak başarısız olursa, zaten bilinen durumdaki orduları ona, alternatif olacak bir plan için esneklik sağladığı bilinmektedir.

Bütün bunlar, ordularını zaafa uğratmayacak bir biçimde yaymasına ve de savaş alanını oldukça iyi izlemesiyle ilgilidir. O zamanın koşullarına uygun bir şekilde birliklerini toplayarak bir “siklet merkezi” oluşturması bu şekilde olur.

Bilinen Napolyon savaşları ve koalisyonları

Koalisyon, 1792 senesinde 1. Fransa Cumhuriyeti’ne karşı olarak Büyük Britanya, Prusya Krallığı, Avusturya Arşidüklüğü, Piemonte ve Sicilya tarafından gerçekleştirilen ilk koalisyondur.

1796 senesinde, Alpler Ordusu'nun başkomutan olarak atanan Napolyon, yetersiz bir şekilde donatılmış ve her türlü ikmal ihtiyaçları açısından ihmal edilmiş olan bu askeri orduya kısa bir süre içinde taarruz edebilecek bir duruma getirmiş oldu. Aslen Napolyon’un İtalya Seferi amacıyla emrine verilmiş olan bir grup ordu, bu anlamda bir harekat amacıyla yetersiz bir askeri kuvvettir. Emrindeki üst düzeyde rütbeli subaylar, aynı kendisi gibi Fransız Devrimi sonrasında ise hızlı bir şekilde terfi etmiş, ancak pek deneyimi olmayan subaylardır. Hızlı bir şekilde terfi etmelerinde, savaş bölgesinde göstermiş oldukları beceri ve yeteneğin de payı oldukça büyüktür, ancak bu çapta ordulara komuta etmeleri yeni bir izlenim olacaktır. İtalya Seferinde Napolyon’un askerleri, daha sonra gerçekleşen muharebelerde de beraber çarpışacağı subayları olacaktı.

Napolyon’un, İtalya Seferi’nde, “yerinde ikmal” ilkesini izleyerek Direktuvar yönetimine oldukça çok bir yük olmadığı gibi, alanda topladığı ağır derecedeki vergilerle de önemli miktarda bir mali destek sağlamıştır. Böylelikle hem politik hem de askeri olarak gelişmesini sağlamıştır.

Koalisyon Güçlerini Paris’te Toplanması

1814’te gerçekleşen Paris Muharebesi yapılması ve ardından gerçekleştirilen bir takım koalisyonlar olmuştur. Ağırlıklı bir şekilde Rus ve Prusya askeri birliklerinden meydana gelen koalisyon güçleri Fransa’nın doğu bölgelerini aştıklarında, Wellingon emrindeki İngiliz güçleri de Pirene dağlarını geçerek Fransa topraklarında hızlı bir şekilde başlamışlardır. 6 Nisan 1814 tarihinde tahttan ayrılan Napolyon, Elba adındaki adaya sürgüne gönderildi.

Mısır Seferi

1 Temmuz 1798 senesinde, İskenderiye limanından Mısır sınırlarına çıkan Fransız askeri, Piramitler Muharebesinde de Murad Ney emrindeki Osmanlı Ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmışlardır.

Nelson emrindeki İngiliz donanması, 1 Ağustos 1798 senesinde Fransız donanmasını Nil'nin yakınlarındaki Abukir adı verilen koyuna vardı. Aynı senede gerçekleşen Nil Muharebesinde ise İngiliz donanması başarılı bir zafer kazanarak, Fransız donanmasını artık imha etmeyi başarmıştır.

Napolyon, Nil Muharebesinin hemen ardından Kahire’ye doğru ilerledi. Napolyon’un Fransa ile ilgili olan tek bağlantısı donanmasının bu şekilde bir imha edilmesiyle, onu zor bir duruma sokmuştur. Ordusunu Filistin bölümünde yürüterek, Akka Kalesi civarına doğru yürümeye başlamıştı. 18 Mart 1799 senesinde buraya gelmiş olan Fransız Ordusu, Cezzar Ahmed Paşa ile yaptığı çatışmada ağır bir yenilgiye uğradı. 21 Mayıs senesinde kuşatmayı kaldırarak Kahire’ye çekildi. Kısa bir zaman sonrasında ise ordusunu Mısır'da bırakıp Fransa'ya geri döndü.

Savaşın sonrasında yaşananlar

Napolyon, artık sürgün hayatına geçemez, kaçar ve 20 Mart 1815 tarihinde Paris'e geri döndü. Fransa'da kendine destekçilerini toplayarak, Bourbon Hanedanını otoritesini sonlandırdı ve seferberlik işlemlerini başlattı. Napolyon'un Fransa'ya döner dönmez seferberlik ilan ettiği bilgisini alan Viyana Kongresinde, Napolyon'a karşı donanma kararı alır. Napolyon tahmini olarak 200 bin, müttefiklerle birlikte ise 150 bin asker toplar. 18 Haziran 1815 yılında ise iki ordu karşılaşırlar ve Napolyon çok ağır bir yenilgiye sebep olur. Napolyon artık teslim olur ve müttefikler de Paris'e tekrardan girer. Napolyon, Saint Helena'ya kesin olarak sürgün edilir ve 1821'de ölünceye kadar burada kalır. Fransa'da ise hanedan tekrardan başa getirtilir. Napolyon Savaşları tarihte eşine ender rastlanmış olan en büyük savaşların başında gelir.

Son Güncelleme : 11.04.2021 14:57:05
Napolyon Savaşları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Napolyon Savaşları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Napolyon Savaşları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asayişsizl...
Talas Savaşı
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. Savaş z...
Savaş
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı birlikler...
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşistan üzer...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından oldukça ö...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı
Afganistan Savaşı, 2001 Ekim ayının 7. gününde başlamıştır. Amerika Birleşik Devleti tarafından, 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan terör saldırısı nedeniyle Amerika birleşik devleti Afganistan'a karşı savaş kararı almıştır. ABD Başkanı George ...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan bir kel...
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları
Ortaçağ Savaşları, Ortaçağ Avrupası'nda sosyal, teknolojik ve kültürel gelişme askeri taktikleri, topçu ve süvarilerin görevlerini değiştirerek savaş tarzının çok önemli bir derecede başkalaşıma uğramasına sebep olmuştur. Dünya'nın diğer tüm bölgeler...
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Otlukbeli Savaşı, 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı 2.Mehmet ile Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan bir meydan savaşıdır. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in batıda elde ettiği başarılardan sonra doğudaki beylikle...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı; 20 Temmuz 1974 senesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs ta başlatmış olduğu ve 14 Ağustos'ta Türk Birliklerinin Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanmış olan, askeri harekattır. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı, Zürih v...

 

2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Vietnam Savaşı
Ankara Savaşı
Balkan Savaşları
Kırım Savaşı
Mohaç Savaşı
Sıffin Savaşı
1 Dünya Savaşı
Uhud Savaşı
Amerikan İç Savaşı
Din Savaşları
Soğuk Savaş
Çaldıran Savaşı
Suriye Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kore Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
İstiklal Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Trablusgarp Savaşı
Bedir Savaşı
Hendek Savaşı
Afganistan Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Popüler İçerik
Din Savaşları
Din Savaşları
Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile ...
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 194...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde her ikisi de Türk olan Osmanlı Devleti hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail a...
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı
Suriye Savaşı, Suriye İsyanı, Suriye Krizi veya Suriye Devrimi Suriye Baas Partisi'ne sadık olan askerler ve bu askerler destekleri destekleyen milis ...
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans imparatorluğu arasında Denizli-Düzbel civarında olmuştur. Anadolu Selçuklu D...
Kore Savaşı
Kore Savaşı
Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuze...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sırpsındığı Savaşı
Ortaçağ Savaşları
Otlukbeli Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
Kıbrıs Savaşı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022